Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti - vzor s výkladem

Novelizace zákoníku práce provedená zákona č. 365/2011 Sb. proto zrušila § 209 odst. 2 a zaměstnavatel, u kterého odborová organizace nepůsobí, má od 1. 1. 2012 možnost o částečné nezaměstnanosti rozhodovat sám tím, že ji stanoví vnitřním předpisem.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Novelizace zákoníku práce provedená zákona č. 365/2011 Sb. proto zrušila § 209 odst. 2 a zaměstnavatel, u kterého odborová organizace nepůsobí, má od 1. 1. 2012 možnost o částečné nezaměstnanosti rozhodovat sám tím, že ji stanoví vnitřním předpisem.

Podmínkou formálního rozhodnutí zaměstnavatele o částečné nezaměstnanosti je vydání vnitřního předpisu podle § 305 ZP, nepostačí pouhé rozhodnutí zaměstnavatele. Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je zapotřebí dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací o výši poskytované náhrady mzdy

Jestliže je dán postup podle § 209 ZP a zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci v celém rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, přísluší zaměstnancům po dobu, kdy jim zaměstnavatel práci přiděluje, mzda za odpracovanou dobu v poměru k odpracované době a za dobu, kdy nepracují, jim přísluší náhrada mzdy ve výši stanovené vnitřním předpisem, nejméně však ve výši 60 % průměrného výdělku. Odpadnou-li důvody vedoucí k existenci překážky v práci na straně zaměstnavatele, je zaměstnavatel povinen zaměstnancům již bez dalšího přidělovat práci v celém rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, popřípadě kratší sjednané, která byla mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem původně sjednána.

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu