Vnitřní směrnice SVJ k ochraně osobních údajů - vzor podle GDPR

Vzor byl zpracován pro potřeby většího společenství vlastníků, které má několik desítek členů a které pravidelně zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje, zejména provozuje kamerové systémy, vede evidenci členů společenství vlastníků a členů jejich domácností, nájemců, podnájemců a dalších osob, které se v bytovém domě pohybují a zdržují, dále také eviduje databázi dlužníků pro vymáhání pohledávek a pro účely kontroly možného vstupu do insolvence, využívá služeb zpracovatelů osobních údajů a poskytuje osobní údaje těmto zpracovatelům, příp. příjemcům údajů a třetím osobám.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor byl zpracován pro potřeby většího společenství vlastníků, které má několik desítek členů a které pravidelně zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje, zejména provozuje kamerové systémy, vede evidenci členů společenství vlastníků a členů jejich domácností, nájemců, podnájemců a dalších osob, které se v bytovém domě pohybují a zdržují, dále také eviduje databázi dlužníků pro vymáhání pohledávek a pro účely kontroly možného vstupu do insolvence, využívá služeb zpracovatelů osobních údajů a poskytuje osobní údaje těmto zpracovatelům, příp. příjemcům údajů a třetím osobám.

Obsah:

  • Základní pojmy
  • Základní zásady zpracování osobních údajů a jejich dodržování
  • Činnost společenství vlastníků před započetím (dalšího) zpracování osobních údajů
  • Zákonné důvody zpracování a podmínky získání souhlasu subjektu údajů
  • Výběr zpracovatele osobních údajů a uzavírání smluv s tímto zpracovatelem
  • Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů
  • Zabezpečení osobních údajů a porušení tohoto zabezpečení
  • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů Společenstvím vlastníků
  • Povinnosti Společenství vlastníků ve vztahu k subjektům údajů, práva subjektů údajů
  • Závěrečná ustanovení

Tento vzor najdete i ve výhodném balíčku   Balíček 3 dokumentů ke GDPR pro SVJ.  Celková sleva při koupi vzorů v rámci balíčku je 21 %, vzor je také součástí praktického dokumentu GDPR ve společenství vlastníků - tipy a vzory z praxe.

cena: 449,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu