Výpověď daná zaměstnancem - vzor výpovědi ke stažení

Skončení pracovního poměru výpovědí, ať již ze strany zaměstnance, či zaměstnavatele, se zcela zásadně liší od skončení pracovního poměru dohodou. Jde totiž o jednostranné právní jednání, které činí jen jeden účastník pracovněprávního vztahu vůči druhému. Vzor výpovědi dané zaměstnancem je připraven odborníkem, Mgr. Janem Horeckým, proto Vám garantujeme správnost i aktuálnost tohoto vzoru. Stačí pouze vzor výpovědi zaplatit, např. formou SMS nebo platební kartou, poté Vám zašleme vzor ke stažení emailem.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Skončení pracovního poměru výpovědí, ať již ze strany zaměstnance, či zaměstnavatele, se zcela zásadně liší od skončení pracovního poměru dohodou. Jde totiž o jednostranné právní jednání, které činí jen jeden účastník pracovněprávního vztahu vůči druhému. Vzor výpovědi dané zaměstnancem je připraven odborníkem, Mgr. Janem Horeckým, proto Vám garantujeme správnost i aktuálnost tohoto vzoru. Stačí pouze vzor výpovědi zaplatit, např. formou SMS nebo platební kartou, poté Vám zašleme vzor ke stažení emailem.

Zaměstnanec na rozdíl od zaměstnavatele není v rozvázání pracovního poměru výpovědí nijak omezen a může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez uvedení důvodu.

Pokud se tedy zaměstnanec rozhodne, že skončí pracovní poměr výpovědí, musí doručit zaměstnavateli písemnou výpověď. Důvod, pro který chce pracovní poměr ukončit, ve výpovědi uvádět nemusí, ale může. Jediným případem, kdy by měl zaměstnanec ve výpovědi důvod uvést, je v situaci, kdy dochází k rozvázání pracovního poměru z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávního vztahu a zaměstnance chce využít zkrácení výpovědní doby.

Pozor!

K rozšíření nebo zkrácení výpovědní doby nemůže nikdy dojít prostřednictvím vnitřního předpisu zaměstnavatele a ani prostřednictvím kolektivní smlouvy. Přípustná je pouze individuální dohoda (v pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě).

Další vzory ke stažení z oblasti pracovního práva:

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu