Výpověď nájmu bytu pronajímatelem z důvodu nesplnění oznamovací povinnosti

Výpověď nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kdy nájemce poruší hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Výpověď nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kdy nájemce poruší hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu.

Občanský zákoník pojem hrubého porušení povinnosti vyplývající z nájmu podrobněji nevymezuje. Půjde však zřejmě o významnější porušení než ta, pro která občanský zákoník používá pojmu závažné porušení povinností. Za závažné porušení povinností lze považovat například situace, kdy nájemce nesplní svou povinnost informovat pronajímatele o své plánované nepřítomnosti v bytě delší než dva měsíce dle (ust. § 2269 občanského zákoníku), nebo pokud přijme do své domácnosti nového člena, ale neoznámí pronajímateli zvýšení počtu osob žijících v bytě ani do dvou měsíců poté, co změna nastala (ust. § 2272 odst. 1 občanského zákoníku).

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu