Výpověď z pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení režimu nemocného

Tento vzor výpovědi slouží pro řešení situace, kdy zaměstnanec je nemocenské a na základě kontroly ze strany zaměstnavatele dojde ke zjištění, že se přesto nenachází doma, kde by v době nemoci měl být. Zaměstnavatel se rozhodne pro rozvázání pracovního poměru podle § 52 zákoníku práce.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Tento vzor výpovědi slouží pro řešení situace, kdy zaměstnanec je nemocenské a na základě kontroly ze strany zaměstnavatele dojde ke zjištění, že se přesto nenachází doma, kde by v době nemoci měl být. Zaměstnavatel se rozhodne pro rozvázání pracovního poměru podle § 52 zákoníku práce.

Formální požadavky kladené zákoníkem práce pro institut výpovědi lze shrnout následovně:

a) písemná forma výpovědi (ve vztahu k zaměstnavateli i zaměstnanci);

b) doručení výpovědi druhé smluvní straně (ve vztahu k zaměstnavateli i zaměstnanci);

c) jednoznačné a přesné vymezení výpovědního důvodu (ve vztahu k zaměstnavateli).

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu