Vytýkací dopis - vzor s výkladem (upozornění na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování pracovních povinností podle § 52 písm. g) zákoníku práce)

Jedná se o vzor upozornění na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování pracovních povinností podle § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument bývá rovněž označován jako vytýkací dopis.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Jedná se o vzor upozornění na možnost výpovědi pro soustavné méně závažné porušování pracovních povinností podle § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument bývá rovněž označován jako vytýkací dopis.

Vzor obsahuje:

  • vytýkací dopis
  • potvrzení převzetí zaměstnancem
  • výklad

Zaměstnavatel může dát v souladu s § 52 písm. g) ZP zaměstnanci výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci. Výpověď však může dát zaměstnanec zaměstnanci pouze za předpokladu, že jej v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně na možnost výpovědi upozornil.

Vytýkací dopis je upozornění na možnost výpovědi, pokud bude zaměstnanec dále porušovat nebo nesplňovat své pracovní povinnosti. Vytýkací dopis musí mít písemnou formu, vytýkací dopis musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat ve jménu zaměstnavatele a v neposlední řadě musí být vytýkací dopis předán do vlastních rukou.

Související dokumenty: 

Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinnosti

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu