Výzva k opuštění bytu nájemcem

Vzor výzva k opuštení bytu nájemcem řeší situaci, kdy nájemce stále neodevzdal byt, který měl v nájmu pouze na dobu určitou, která ale již uplyula. Majitel nemovitosti tímto dokumentem vyzývá k odevzdání bytu.

ověřeno

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor výzva k opuštení bytu nájemcem řeší situaci, kdy nájemce stále neodevzdal byt, který měl v nájmu pouze na dobu určitou, která ale již uplyula. Majitel nemovitosti tímto dokumentem vyzývá k odevzdání bytu.

Nájemce odevzdá byt ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel.

V případě, že si strany ujednaly v nájemní smlouvě, že při skončení nájmu nájemce uvede byt do původního stavu, je nájemce povinen tak učinit. Proto nájemce odstraní v bytě změny, které provedl se souhlasem pronajímatele.

cena: zdarma

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu