Výzva souseda k odstranění převisů a podrostů - vzor s výkladem (§ 1016 občanského zákoníku)

Když to nejde po dobrém... Pokud na Váš pozemek zasahují kořeny nebo větve ze sousedního pozemku, měl by je soused odstranit. Vzor v příloze je výzva souseda, aby tak učinil, tedy první pokus o dohodu se sousedem o odstranění.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Když to nejde po dobrém... Pokud na Váš pozemek zasahují kořeny nebo větve ze sousedního pozemku, měl by je soused odstranit. Vzor v příloze je výzva souseda, aby tak učinil, tedy první pokus o dohodu se sousedem o odstranění.

Občanský zákoník praví: "Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod."

Ustanovení § 1016 NOZ upravuje jednu z oblastí tzv. sousedského práva, a to převisy a podrosty stromů, tj. větve a kořeny stromů přesahující na pozemek souseda:

(1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.
(2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.
(3) Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu