Vzor - Dohoda o používání vozidla ke stažení (o poskytnutí služebního auta zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely)

Touto dohodou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci, za uvedených podmínek, služební motorové vozidlo do užívání a zaměstnanec toto vozidlo přijímá. Vzorový dokument - Dohoda o používání vozidla je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití ve Vaší praxi. Vzor dohody o používání vozidla je Vám k dispozici k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o dílo, nájemní smlouva, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Touto dohodou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci, za uvedených podmínek, služební motorové vozidlo do užívání a zaměstnanec toto vozidlo přijímá. Vzorový dokument - Dohoda o používání vozidla je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití ve Vaší praxi. Vzor dohody o používání vozidla je Vám k dispozici k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o dílo, nájemní smlouva, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Použití vozidla zaměstnanci

Pod pojem „zaměstnanec” zahrneme všechny osoby, které pobírají příjmy ze závislé činnosti, tj. zejména:

  • zaměstnance v pracovním poměru,

  • osoby vykonávající činnost na základě dohody o provedení práce či pracovní činnosti,

  • jednatele,

  • společníky právnických osob,

  • další osoby uvedené v § 6 ZDP.

Se zaměstnancem je důležité sjednat obecná pravidla použití, mezi něž lze zařadit zejména:

  • dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce (například evidence doby jízd) s tím, že lze rozhodně doporučit poučení zaměstnance o povinnostech v této oblasti zajištěním školení řidičů profesionálním dodavatelem takových služeb,

  • provozní pravidla jako například místa tankování, nutnost hlásit závady a zajistit servisní prohlídky ve stanovených servisech, udržování automobilu v čistotě, dodržování pravidel pro parkování vozu mimo pracovní dobu i během ní, sjednání zákazu přepravování dalších osob apod.),

  • dohodnout pravidla pro vyúčtování nákladů s provozem (tankování přes PHM karty, poskytování záloh apod.).

Tyto otázky jsou zejména pracovněprávní a chrání zaměstnavatele před odpovědností za případné náhrady škod, které by mohly zaměstnanci vzniknout, případně zajišťuje odpovědnost zaměstnance za škody, které by zaměstnanec mohl způsobit neodborným použitím či porušením obecné prevenční povinnosti (povinnost předcházet škodám).

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu