Vzor - Náplň práce asistenta pedagoga u žáka s tělesným postižením - vzor ke stažení

Vzor náplně práce asistenta pedagoga je vzorový dokument k okamžitému stažení zdarma. Vzorový dokument je připraven odborníky a podle platné legislativy. Uvedený vzor - náplně práce asistenta pedagoga u žáka s tělesným postižením - si můžete zdarma stáhnout a okamžitě použít ve Vaší praxi, stejně jako další vzory smluv, např. kupní smlouva auto, nájemní smlouva, smlouva o dílo, generální plná moc, pracovní smlouva nebo plná moc k přepisu auta. Nestahujte neprověřené vzory smluv z Internetu, spolehněte se na naše vzorové smlouvy, garantujeme Vám jejich správnost a aktuálnost.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor náplně práce asistenta pedagoga je vzorový dokument k okamžitému stažení zdarma. Vzorový dokument je připraven odborníky a podle platné legislativy. Uvedený vzor - náplně práce asistenta pedagoga u žáka s tělesným postižením - si můžete zdarma stáhnout a okamžitě použít ve Vaší praxi, stejně jako další vzory smluv, např. kupní smlouva auto, nájemní smlouva, smlouva o dílo, generální plná moc, pracovní smlouva nebo plná moc k přepisu auta. Nestahujte neprověřené vzory smluv z Internetu, spolehněte se na naše vzorové smlouvy, garantujeme Vám jejich správnost a aktuálnost.

Činnost asistenta pedagoga je vždy individuální vzhledem k individuálním potřebám svěřených dětí/žáků/studentů, pro které podpůrnou službu asistenta pedagoga doporučilo školské poradenské zařízení a ve smluvní podobě ji stanovil ředitel školy/školského zařízení.  Pro jednotlivé stupně škol lze však hrubě zobecnit náplně práce asistentů pedagoga, kteří musejí při své činnosti respektovat věkové zvláštnosti tamějších dětí/žáků/studentů. Práce asistentů pedagoga se liší v souvislosti s věkem dětí/žáků/studentů, protože v každém vývojovém období se mění jejich specifické potřeby.

Je třeba též zdůraznit, že asistent pedagoga pracuje vždy podle pokynů konkrétního pedagoga. Asistenční služba je týmová, asistent pedagoga má pouze svůj podíl na uplatňovaných pedagogických a speciálně pedagogických činnostech.

Více o tématu zavedení funkce asistenta pedagoga v školách naleznete v brožuře ASISTENT PEDAGOGA, kterou přpravila PhDr. Marta Teplá dle nejnovější platné legislativy. Obsahuje doporučené postupy, upozornění na úskalí a praktická pravidla pro fungující spolupráci asistenta s žákem, pedagogem i rodiči.

cena: zdarma

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu