Vzor - Odstoupení od (kupní) smlouvy ke stažení - odstoupení dle § 2002 občanského zákoníku (nedodání zboží)

Odstoupení od (kupní) smlouvy použijeme tam, kde protistrana částečně nebo zcela nesplnila své závazky, např. nedodala zboží, není schopna vady na zboží opravit tak, aby se dal dále používat apod. Vzor odstoupení je připraven odbornicí-advokátkou, a je v souladu s novým občanským zákoníkem. Vzor odstoupení od smlouvy stačí už jen zaplatit, např. on-line kartou nebo převodem, poté Vám zašleme e-mail s Vámi vybraným dokumentem. Vzor odstoupení pak stačí pouze upravit pro Vaše potřeby a okamžitě použít.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Odstoupení od (kupní) smlouvy použijeme tam, kde protistrana částečně nebo zcela nesplnila své závazky, např. nedodala zboží, není schopna vady na zboží opravit tak, aby se dal dále používat apod. Vzor odstoupení je připraven odbornicí-advokátkou, a je v souladu s novým občanským zákoníkem. Vzor odstoupení od smlouvy stačí už jen zaplatit, např. on-line kartou nebo převodem, poté Vám zašleme e-mail s Vámi vybraným dokumentem. Vzor odstoupení pak stačí pouze upravit pro Vaše potřeby a okamžitě použít.

Odstoupení od smlouvy je jedním z nejčastějších způsobů zániku nesplněného závazku. V obecné rovině je institut odstoupení od smlouvy upraven v ustanoveních § 2001 až 2005 občanského zákoníku (dále jen NOZ), přičemž tato obecná pravidla se uplatní v případě, že zvláštní ustanovení nového občanského zákoníku či jiného právního předpisu nestanoví jinak. Zvláštní pravidla odstoupení od smlouvy jsou například zakotvena u koupě závodu v ustanovení § 2182 NOZ.

Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním jednáním vedoucím k ukončení smlouvy, k němuž není zapotřebí souhlasu či jiného vyjádření druhé smluvní strany.

Odstoupení od smlouvy je právem oprávněné strany, se kterým není spojena povinnost uhradit jakoukoli platbu. Pokud by právo na odstoupení od smlouvy bylo navázáno na zaplacení určité peněžité částky, jednalo by se s největší pravděpodobností o odstupné (§ 1992 NOZ). Proto například smluvně nelze ujednat smluvní pokutu pro případ odstoupení od smlouvy.

Důvody odstoupení

Od smlouvy lze odstoupit výhradně v případech stanovených zákonem nebo sjednaných ve smlouvě. Proto odstoupení od smlouvy nepředstavuje možnost vyvázat se ze smlouvy v případě, kdy smluvní strana přestane mít zájem na závazku nebo kdy smlouva přestane být pro druhou smluvní stranu výhodná.

Mezi zákonem stanovené důvody patří například:

a) podstatné a nepodstatné porušení smlouvy prodlením (§ 1977 a 1978 NOZ),

b) podstatné porušení smlouvy jiným způsobem (§ 2002 NOZ),

c) nemožnost odstranění vady a nelze-li pro ni předmět řádně užívat (§ 1923 NOZ),

d) v rámci ochrany spotřebitele za splnění podmínek dle § 1923 a násl. NOZ,

e) zvláštní případy stanovené u jednotlivých smluvních typů nebo ve zvláštních právních předpisech, například:

  • pokud úvěrovaný použil peněžní prostředky pro jiný účel, ačkoliv měly být použity pouze pro účel uvedený ve smlouvě (§ 2400 NOZ);
  • pokud objednatel neposkytl součinnost, ačkoliv zhotovitel určil objednateli lhůtu k jejímu poskytnutí a upozornil objednatele na své právo odstoupit od smlouvy (§ 2591 NOZ) aj.

Pokud se smluvní strana rozhodne přistoupit k odstoupení od smlouvy, je nezbytné, aby zákonem stanovené nebo smluvně ujednané důvody, včetně případných dalších podmínek, byly naplněny, resp. existovaly k okamžiku odstoupení. Nelze totiž platně odstoupit od smlouvy, pokud důvody pro odstoupení od smlouvy pominuly ještě před učiněním odstoupení.

 

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Nabídka pro vás

Najděte smluvní klid s Digismlouvy.cz!

Nenechte se zatěžovat složitostí právních dokumentů. Na Digismlouvy.cz máte stále po ruce přes 2.500 aktuálních a stoprocentně spolehlivých vzorů smluv. Jednoduše doplňte údaje své firmy, ať už pro tisk nebo odeslání e-mailem. Ušetřete čas i peníze s garancí kvality, kterou každý den zajišťujeme.

Proč si vybrat Digismlouvy.cz?

  • Rozsáhlá databáze: Přístup k tisícům vzorů a souvisejících právních předpisů.
  • Flexibilní přístup: Ať už potřebujete individuální řešení nebo firemní předplatné pro až 50 uživatelů, my to máme.
  • Poradenský servis: Naše odborné konzultace a vytváření smluv na míru jsou tu pro vás.

Exkluzivně pro předplatitele: Digismlouvy pro firmu plus nabízí 10 smluv na přání ročně. Vše v rámci předplatného a s rychlou odpovědí do 3 týdnů.

Vstupte na www.digismlouvy.cz a získejte přístup k profesionálním nástrojům, které vám pomohou ve vašem podnikání. Vyzkoušejte nás – ať už potřebujete jednoduchou smlouvu nebo komplexní právní služby!

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu