Vzor - Odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy - vzor ke stažení

Vzor odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy můžete zakoupit on-line. Vzor odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy tak budete mít okamžitě ke stažení, úpravě a použití pro Vaši konkrétní situaci. Vzor odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvyje vypracován a prověřen odborníky, garantujeme Vám jeho akuálnost a obsahovou i formální správnost, spolehněte se pouze na prověřené smlouvy! Využijte i další prověřené vzory smluv, např. kupní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o dílo, plná moc nebo nájemní smlouva.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy můžete zakoupit on-line. Vzor odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy tak budete mít okamžitě ke stažení, úpravě a použití pro Vaši konkrétní situaci. Vzor odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvyje vypracován a prověřen odborníky, garantujeme Vám jeho akuálnost a obsahovou i formální správnost, spolehněte se pouze na prověřené smlouvy! Využijte i další prověřené vzory smluv, např. kupní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o dílo, plná moc nebo nájemní smlouva.

Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.

Skončení pracovního poměru může být způsobeno obecně buď právním jednáním (projevem vůle jednoho nebo obou smluvních partnerů pracovní smlouvy), nebo na základě objektivní právní skutečnosti (nezávislé na vůli stran, např. uplynutí doby u pracovního poměru na dobu určitou či smrtí zaměstnance).

Pracovní poměr může být rozvázán pouze následujícími způsoby (právním jednáním):

  • dohodou,

  • výpovědí,

  • okamžitým zrušením,

  • zrušením ve zkušební době.

Mezi další způsoby skončení pracovního poměru patří např. uplynutí doby. Pracovní poměr, který byl sjednán na dobu určitou, končí uplynutím sjednané doby.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu