Vzor - Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se zdravotním postižením - vzor ke stažení

Vzorová pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se zdravotním postižením je vzorový dokument k okamžitému stažení zdarma. Vzorový dokument je připraven odborníky a podle platné legislativy. Uvedený vzor - pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se zdravotním postižením - si můžete zdarma stáhnout a okamžitě použít ve Vaší praxi, stejně jako další vzory smluv, např. kupní smlouva auto, nájemní smlouva, smlouva o dílo, generální plná moc, pracovní smlouva nebo plná moc k přepisu auta. U placených vzorů stačí zaplatit SMSkou nebo přes platební bránu GoPay. Společnostem nabízíme platbu fakturou. Nestahujte neprověřené vzory smluv z Internetu, spolehněte se na naše vzorové smlouvy, garantujeme Vám jejich správnost a aktuálnost.

ověřeno

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzorová pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se zdravotním postižením je vzorový dokument k okamžitému stažení zdarma. Vzorový dokument je připraven odborníky a podle platné legislativy. Uvedený vzor - pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se zdravotním postižením - si můžete zdarma stáhnout a okamžitě použít ve Vaší praxi, stejně jako další vzory smluv, např. kupní smlouva auto, nájemní smlouva, smlouva o dílo, generální plná moc, pracovní smlouva nebo plná moc k přepisu auta. U placených vzorů stačí zaplatit SMSkou nebo přes platební bránu GoPay. Společnostem nabízíme platbu fakturou. Nestahujte neprověřené vzory smluv z Internetu, spolehněte se na naše vzorové smlouvy, garantujeme Vám jejich správnost a aktuálnost.

Požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga upravuje § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících:

§20 – Asistent pedagoga

Odst. 1

Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti/žáci/studenti se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání  dětí/žáků/studentů formou individuální integrace, získává odbornou kvalifikaci:

-         vysokoškolským vzděláním,

-         vyšším odborným vzděláním,

-         středním vzděláním s maturitní zkouškou.“

 

Odst. 2

Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, získává odbornou kvalifikaci:

-         vzděláním podle odst. 1,

-         středním vzděláním s výučním listem,

-         základním vzděláním a studiem pro asistenty pedagoga.“

Osobnostní předpoklady asistenta pedagoga

Zatímco odborná kvalifikace asistenta pedagoga je jednoznačně určena zákonnou normou, požadavky na osobnostní předpoklady jsou vyžadovány spíše v obecné rovině mravní.

Tip

Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, jeho zodpovědnost za výchovu mladé generace je tudíž nesmírná. Vychovává především osobním příkladem a stylem svého života. Musí se proto jednat o člověka zodpovědného a důsledného, s velkou empatií k jinakosti, k odlišnostem, ke speciálním vzdělávacím potřebám svěřených dětí/žáků/studentů.

Pozitivní, vyrovnaná osobnost asistenta pedagoga by měla zahrnovat mnoho elementárních charakteristik, k nimž patří intelektuální úroveň, komunikativnost, tvořivost, schopnost pracovat v týmu, trpělivost, laskavost, optimismus, smysl pro humor, umění operativně řešit problémy a mnoho dalších.

Více o tématu zavedení funkce asistenta pedagoga v školách naleznete v brožuře ASISTENT PEDAGOGA, kterou přpravila PhDr. Marta Teplá dle nejnovější platné legislativy. Obsahuje doporučené postupy, upozornění na úskalí a praktická pravidla pro fungující spolupráci asistenta s žákem, pedagogem i rodiči.

cena: zdarma

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu