Vzor - pracovní řád - vnitřní předpis zaměstnavatele dle § 306 zákoníku práce (vzor s výkladem)

Pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpisu; rozvádí ustanovení tohoto zákona, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek u zaměstnavatele, pokud jde o povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovněprávních vztahů. Vzor pracovního řádu je připraven odborníky z praxe a garantujeme Vám jeho obsahovou i formální správnost. Pracovní řád vzor je připraven ke stažení po platbě, kterou můžete provést např. platební kartou nebo bankovním převodem.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpisu; rozvádí ustanovení tohoto zákona, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek u zaměstnavatele, pokud jde o povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovněprávních vztahů. Vzor pracovního řádu je připraven odborníky z praxe a garantujeme Vám jeho obsahovou i formální správnost. Pracovní řád vzor je připraven ke stažení po platbě, kterou můžete provést např. platební kartou nebo bankovním převodem.

Pracovní řád je upraven v § 306 ZP. Jde o zvláštní vnitřní předpis, který blíže rozvádí a konkretizuje ustanovení zákoníku práce s ohledem na specifické podmínky u zaměstnavatele. Pracovní řád je tedy předpisem, který dává konkrétní náplň ustanovením, která jsou v zákoně upravena pouze v obecné, rámcové podobě, přičemž tato ustanovení rozvádí podle konkrétních podmínek existujících v tom kterém podniku. Smyslem pracovního řádu proto není opisovat jednotlivá ustanovení ZP či dalších pracovněprávních předpisů, nýbrž rozvádět tato ustanovení do větších podrobností a stanovit jimi zcela konkrétní pravidla závazná pro jednotlivé zaměstnavatele. Pokud vydaný pracovní řád tento účel splňuje, může pak výraznou měrou přispět k efektivnosti systému organizace a řízení práce v podniku.

Obsah vzoru Pracovní řád:
 • Účel pracovnáho řádu
 • Působnost a závaznost pracovního řádu
 • Pracovní poměr
  • Vznik pracovního poměru
  • Úkony před vznikem pracovního poměru
  • Změny pracovního poměru
  • Skončení pracovního poměru
 • Pracovní doba
  • Rozvržení pracovní doby
  • Evidence docházky
 • Dovolená na zotavenou
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Povinnosti zaměstnanců
  • Základní povinnosti zaměstnanců
  • Povinnosti vedoucích zaměstnanců
 • Překážky v práci
 • Závěrečná ustanovení pracovního řádu
 • Platnost a účinnost pracovního řádu
TIP pro Vás!
Spolehněte se i na další vzorové smlouvy:

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu