Vzor s výkladem - Dohoda o splátkách s uznáním dluhu a doložkou o ztrátě výhody splátek

Vzor dohody o splátkách řeší situaci, kdy na základě smlouvy o zápůjčce dlužník přesto svůj dluh neuhradil a je tedy sepsána tato dohody pro stanovení splátek, jejich úhrady a dalších podmínkách splácení dlužné částky. Stáhněte si vzor dohoda o splátkách a s jistotou jej použijte pro řešení Vaší konkrétní situace. Vzor dohody o splátkách je připraven odborníky na občanské i korporátní právo. Vzor je v souladu s platnými zákony, formálně i obsahově správně. Nestahujte neprověřené vzory smluv, zde máte jistotu! Doporučujeme i další vzory smluv ke stažení: plná moc, kupní smlouva, výpověď, nájemní smlouva nebo smlouva o dílo. Všechny smlouvy jsou prověřené právníky a stále aktuální.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor dohody o splátkách řeší situaci, kdy na základě smlouvy o zápůjčce dlužník přesto svůj dluh neuhradil a je tedy sepsána tato dohody pro stanovení splátek, jejich úhrady a dalších podmínkách splácení dlužné částky. Stáhněte si vzor dohoda o splátkách a s jistotou jej použijte pro řešení Vaší konkrétní situace. Vzor dohody o splátkách je připraven odborníky na občanské i korporátní právo. Vzor je v souladu s platnými zákony, formálně i obsahově správně. Nestahujte neprověřené vzory smluv, zde máte jistotu! Doporučujeme i další vzory smluv ke stažení: plná moc, kupní smlouva, výpověď, nájemní smlouva nebo smlouva o dílo. Všechny smlouvy jsou prověřené právníky a stále aktuální.

Splátkou se rozumí předem dohodnuté dílčí plnění na dluh. Skutečnost, že je toto dílčí plnění s věřitelem předem dohodnuto, činí rozdíl mezi splátkami a částečným plněním uvedeným v § 1930 NOZ, které bývá nesprávně označováno také jako splátka. U částečného plnění podle § 1930 NOZ se jedná o jednostranný postup (jednostranný úkon) dlužníka, který neměl předem dohodnutý s věřitelem. Z toho také vyplývá rozdílný následek, který takové jednání dlužníka má (především z hlediska prodlení).

Pro dohodu o splátkách není předepsána žádná zákonem stanovená forma, obecně tedy může být uzavřena jak v ústní, tak v písemné podobě.

Bylo-li ujednáno plnění ve splátkách a nesplnil-li dlužník některou splátku, má věřitel právo na vyrovnání celé pohledávky, pokud si to strany ujednaly. Toto právo může věřitel uplatnit nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky.

Dokument obsahuje vzor dohody a krátký výklad této problematiky, včetně dvou variant ztráty výhody splátek.

Nechybujte!
On-line kurz Dvanáct pravidel bezchybné češtiny – Pravopis a stylistika v písemném projevu

cena: 449,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu