Vzor s výkladem - Odvolání plné moci dle § 448 NOZ - zmocnitel i zmocněnec fyzická osoba

Dokument obsahuje vzor odvolání plné moci a krátký výklad této problematiky. Zmocnění zanikne vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno; zmocnění zanikne i v případě, že je zmocnitel odvolá nebo zmocněnec vypoví. Odvolání plné moci vzor je připraven v souladu s aktuálním zněním občanského zákoníku a je tedy obsahově i formálně správně a můžete se na vzor odvolání spolehnout.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Dokument obsahuje vzor odvolání plné moci a krátký výklad této problematiky. Zmocnění zanikne vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno; zmocnění zanikne i v případě, že je zmocnitel odvolá nebo zmocněnec vypoví. Odvolání plné moci vzor je připraven v souladu s aktuálním zněním občanského zákoníku a je tedy obsahově i formálně správně a můžete se na vzor odvolání spolehnout.

Pro odvolání zmocnění se nevyžaduje písemná forma, nicméně povinnost písemné formy si mohou strany sjednat ve smlouvě o plné moci. Zmocnění lze odvolat z jakéhokoliv důvodu, ledaže si strany ve smlouvě o plné moci sjednají důvody, pro které lze zmocnění odvolat. V takovém případě může zmocnitel zmocnění odvolat pouze ze sjednaných důvodů anebo v případě, kdy má zmocnitel pro odvolání zmocnění zvlášť závažný důvod.

Tento a dalších více než 1600 vzorů naleznete v on-line knize Firemní právník.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu