Vzor s výkladem - Oznámení úspěšnému účastníkovi veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1778 NOZ

Vedle možnosti uzavřít smlouvu běžným způsobem - tedy učiněním určité nabídky, která bude následně akceptována, je možno smlouvu uzavřít i prostřednictvím veřejné soutěže. Veřejná soutěž je vlastně výzvou k tomu, aby jiné osoby podávaly vyhlašovateli veřejné soutěže nabídky na uzavření smlouvy. Vyhlašovatel si poté z těchto nabídek vybere tu, která je pro něj nejvhodnější.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vedle možnosti uzavřít smlouvu běžným způsobem - tedy učiněním určité nabídky, která bude následně akceptována, je možno smlouvu uzavřít i prostřednictvím veřejné soutěže. Veřejná soutěž je vlastně výzvou k tomu, aby jiné osoby podávaly vyhlašovateli veřejné soutěže nabídky na uzavření smlouvy. Vyhlašovatel si poté z těchto nabídek vybere tu, která je pro něj nejvhodnější.

Dokument obsahuje vzor oznámení úspěšnému účastníkovi a také výklad celého institutu veřejné soutěže.

Obligatorní náležitosti výzvy

Výzva musí obsahovat:

  • vymezení osoby vyhlašovatele,
  • obecným způsobem vymezený předmět plnění,
  • zásady ostatního obsahu zamýšlené smlouvy, na nichž vyhlašovatel trvá,
  • způsob podávání nabídek, to znamená formu, v jaké má být nabídka učiněna, a jak má být vyhlašovateli předána - například v kolika vyhotoveních a kam má být doručena, k rukám které osoby, jak má být označena obálka, v níž má být nabídka předána, apod.
  • lhůtu, do které lze nabídky podat,
  • lhůtu, pro oznámení vybrané nabídky.

Vyhlašovatel dokonce může do výzvy uvést i konkrétní znění některých ustanovení smlouvy, na nichž bude trvat.

Vzory smluv ke stažení, které by Vás mohli zajímat:

cena: 449,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu