Vzor s výkladem - Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným - vzor ke stažení

Vzor společenské smlouvy o založení s.r.o. je připraven podle platné legislativy, tedy v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s účinnosté ke dni 1.1.2014. Uvedený vzor smlouvy je Vám k dispozici ke stažení i bez registrace. Stačí si vybrat platební metodu, například pomocí platební brány GoPay. Zašleme Vám poté vzor smlouvy emailem, vzor pak stačí jen upravit pro Vaši konkrétní situaci. Garantujeme Vám obsahovou i formální správnost a soulad s aktuálními právními předpisy v ČR. Nestahujte neprověřené vzory smluv z Internetu.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor společenské smlouvy o založení s.r.o. je připraven podle platné legislativy, tedy v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s účinnosté ke dni 1.1.2014. Uvedený vzor smlouvy je Vám k dispozici ke stažení i bez registrace. Stačí si vybrat platební metodu, například pomocí platební brány GoPay. Zašleme Vám poté vzor smlouvy emailem, vzor pak stačí jen upravit pro Vaši konkrétní situaci. Garantujeme Vám obsahovou i formální správnost a soulad s aktuálními právními předpisy v ČR. Nestahujte neprověřené vzory smluv z Internetu.

K založení společnosti dochází zásadně přijetím zakladatelského dokumentu. Má-li společnost jediného zakladatele, označuje se zakladatelský dokument jako zakladatelská listina. Je-li zakladatelů více, uzavírají společenskou smlouvu. Nicméně v obou případech zákon vyžaduje zpřísněnou formu veřejné listiny, kterou se rozumí notářský zápis.

Náležitosti společenské smlouvy

Z obecného hlediska lze říci, že náležitosti společenské smlouvy jako takové zůstaly od předchozí právní úpravy nezměněny. Při vyhotovení společenské smlouvy však musíme pracovat s  oběma hlavními soukromoprávními předpisy současně, tedy použít NOZ i ZOK. Je tomu tak proto, že ZOK neupravuje obecné otázky týkající se právnických osob, jako je např. sídlo či firma společnosti. Bohužel tedy nedošlo k nastolení úpravy, u níž by všechny záležitosti týkající se jedné formy společnosti byly upraveny jen na jednom místě, a je proto třeba hledat v obou výše uvedených právních předpisech.

Je novinkou, že ZOK na rozdíl od obchodního zákoníku rozlišuje, zda se jedná o společenskou smlouvu ve fázi zakládání společnosti, nebo společenskou smlouvu ve fázi již založené společnosti.

Obsah smlouvy - vzor:

 • Obchodní firma, právní forma a sídlo společnosti
 • Určení společníků
 • Předmět podnikání, předmět činnosti
 • Vklady společníků a výše základního kapitálu
 • Určení správce vkladu
 • Podíl
 • Orgány společnosti
 • Valná hromada společnosti
 • Jednatelé společnosti
 • Práva a povinnosti společníků
 • Zánik účasti společníka ve společnosti
 • Vznik a doba trvání společnosti
 • Závěrečná ustanovení

Obsah komentáře:

 • Právní úprava od 1. 1. 2014
 • Rozdíl oproti úpravě do 31. 12. 2013
 • Obligatorní náležitosti společenské smlouvy 
 • Upozornění – plná moc k zastoupení zakladatele při založení společnosti

cena: 449,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu