Vzor s výkladem - Výpověď generální plné moci dle § 448 NOZ - zmocnitel i zmocněnec fyzická osoba - vzor ke stažení

Vzor výpovědi generální plné moci je v souladu s právní úpravou od 1. 1. 2014, tedy dle nového občanského zákoníku. Výpověď generální plné moci - vzor je stručný vzor s výkladem a je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí odeslat sms nebo zaplatit přes platební bránu GoPay a vzor výpovědi generální plné moci je okamžitě ke stažení přímo ve Vašem počítači, k upravení a použití pro Vaši právní situaci.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor výpovědi generální plné moci je v souladu s právní úpravou od 1. 1. 2014, tedy dle nového občanského zákoníku. Výpověď generální plné moci - vzor je stručný vzor s výkladem a je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí odeslat sms nebo zaplatit přes platební bránu GoPay a vzor výpovědi generální plné moci je okamžitě ke stažení přímo ve Vašem počítači, k upravení a použití pro Vaši právní situaci.

Dle § 448 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zmocnění zanikne vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno; zmocnění zanikne i v případě, že je zmocnitel odvolá nebo zmocněnec vypoví.

Plná moc

Plná moc je jednostranné právní jednání zmocnitele, kterým dává najevo ve vztahu ke třetím osobám, že osoba uvedená v plné moci jako zmocněnec je oprávněna za něj v dané věci jednat. Vystavení plné moci přitom vždy předchází smlouva o zastoupení mezi zmocnitelem a zmocněncem, která ale nemusí mít písemnou formu a zpravidla bývá uzavírána pouze ústně (viz výše).


Speciální plná moc a generální plná moc

Zmocnitel může plnou moc udělit buď pouze k určitému úkonu (např. k uzavření smlouvy) či některým právním jednáním (tzv. speciální plná moc), nebo může být koncipována jako všeobecná, která zástupce opravňuje ke všem právním úkonům.

Dokument obsahuje vzor výpovědi a krátký výklad tohoto tématu.

Další vzory naleznete v příručce Firemní právník on-line

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu