Vzor s výkladem - Výzva na vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1772 NOZ

Vedle možnosti uzavřít smlouvu běžným způsobem - tedy učiněním určité nabídky, která bude následně akceptována, je možno smlouvu uzavřít i prostřednictvím veřejné soutěže. Veřejná soutěž je vlastně výzvou k tomu, aby jiné osoby podávaly vyhlašovateli veřejné soutěže nabídky na uzavření smlouvy. Vyhlašovatel si poté z těchto nabídek vybere tu, která je pro něj nejvhodnější.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vedle možnosti uzavřít smlouvu běžným způsobem - tedy učiněním určité nabídky, která bude následně akceptována, je možno smlouvu uzavřít i prostřednictvím veřejné soutěže. Veřejná soutěž je vlastně výzvou k tomu, aby jiné osoby podávaly vyhlašovateli veřejné soutěže nabídky na uzavření smlouvy. Vyhlašovatel si poté z těchto nabídek vybere tu, která je pro něj nejvhodnější.

Dokument obsahuje vzor výzvy a výklad tohoto institutu.

Obsah vzoru výzvy na vyhlášení veřejné soutěže:

  1. Návrh zájemce musí obsahovat
  2. Další podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku
  3. Místo a způsob podávání návrhů
  4. Soutěžní lhůta a místo pro otevírání obálek s nabídkami, způsob zveřejnění
  5. Hodnocení návrhů
  6. Stanovení lhůty pro oznámení vybraného návrhu
  7. Další informace

Vzory smluv ke stažení, které by Vás mohli zajímat:

cena: 449,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu