Vzor - Smlouva o nájmu parkovacího stání dle ustanovení § 2201 a násl. NOZ, od 1.1.2014 - vzor smlouvy o nájmu ke stažení

Smlouva o nájmu parkovacího stání je vzor smlouvy připravený v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinným od 1.1.2014. Nájemní smlouva - vzor je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva, plná moc k přepisu vozidla nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy ke stažení je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí odeslat sms nebo zaplatit přes platební bránu GoPay a nájemní smlouva o nájmu parkovacího stání - vzor je okamžitě přímo ve Vašem počítači k upravení a použití pro Vaši právní situaci.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Smlouva o nájmu parkovacího stání je vzor smlouvy připravený v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinným od 1.1.2014. Nájemní smlouva - vzor je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva, plná moc k přepisu vozidla nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy ke stažení je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí odeslat sms nebo zaplatit přes platební bránu GoPay a nájemní smlouva o nájmu parkovacího stání - vzor je okamžitě přímo ve Vašem počítači k upravení a použití pro Vaši právní situaci.

Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

Institut nájmu pozemku není výslovně komplexně upraven. Rozhodujícím právním předpisem upravujícím tuto problematiku je nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ. Pro právní úpravu nájmu pozemků se použijí obecná ustanovení o nájmu (§ 2201 NOZ a násl.).

Na obecná ustanovení o nájmu, resp. o nájemní smlouvě, navazuje speciální úprava. Speciálně je upraven například nájem bytu, resp. domu, nájem místností a prostorů, které k bydlení neslouží, nájem kanceláří, studií, ateliérů, garáží, místnosti k vedení obchodu, hotelů, penziónů a jiných ubytovacích zařízení.

Vzor smlouvy o nájmu - Obsah smlouvy o nájmu parkovacího stání podle NOZ:

  • Předmět nájmu
  • Účel nájmu a jeho trvání
  • Výše nájemného a způsob úhrady
  • Kauce
  • Předání a převzetí Parkovacího stání
  • Další práva o povinnosti stran
  • Skončení nájmu
  • Závěrečná ustanovení

Více smluv nalezenete v on-line příručce Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu