Vzor - Smlouva o rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů (nemovitost) ke stažení

Účastníci této smlouvy se dohodli na rozšíření zákonem stanoveného rozsahu jejich společného jmění, a to tak, že předmětem jejich společného jmění budou i nemovitosti specifikované v této smlouvě. Vzorový dokument - Smlouva o rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití ve Vaší praxi.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Účastníci této smlouvy se dohodli na rozšíření zákonem stanoveného rozsahu jejich společného jmění, a to tak, že předmětem jejich společného jmění budou i nemovitosti specifikované v této smlouvě. Vzorový dokument - Smlouva o rozšíření zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů je platný vzor dle aktuální legislativy a ke stažení a okamžitému použití ve Vaší praxi.

POZOR – TATO SMLOUVA MUSÍ BÝT UZAVŘENA VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU!

Rozšířením zákonem stanoveného rozsahu společného jmění se rozumí, že se předmětem společného jmění manželů stane i majetek a závazky, které jinak občanský zákoník z předmětu společného jmění výslovně vylučuje. Běžně tak může dojít k rozšíření o majetek, který je ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů (ať již z důvodu restituce, daru, dědictví či majetku do manželství vneseného).

Smlouva nabývá smlouva až vkladem do katastru nemovitostí.

cena: 149 Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu