Vzor - Smlouva o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů ke stažení

Účastníci této smlouvy se dohodli na zúžení zákonem stanoveného rozsahu jejich společného jmění, a to tak, rodinný dům a pozemek na listu vlastnictví č. xxx, které koupí manželka ze společných finančních prostředků, které náleží do společného jmění manželů, budou ve výlučném vlastnictví manželky. Vzorový dokument - Smlouva o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů je platný vzor dle aktuální legislativy, tedy podle nového občanského zákoníku a ke stažení a okamžitému použití ve Vaší praxi. POZOR - SMLOUVA MUSÍ BÝT UZAVŘENA VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU!

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Účastníci této smlouvy se dohodli na zúžení zákonem stanoveného rozsahu jejich společného jmění, a to tak, rodinný dům a pozemek na listu vlastnictví č. xxx, které koupí manželka ze společných finančních prostředků, které náleží do společného jmění manželů, budou ve výlučném vlastnictví manželky. Vzorový dokument - Smlouva o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů je platný vzor dle aktuální legislativy, tedy podle nového občanského zákoníku a ke stažení a okamžitému použití ve Vaší praxi. POZOR - SMLOUVA MUSÍ BÝT UZAVŘENA VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU!

Zúžení společného jmění znamená, že se manželé dohodnou na tom, že ze společného jmění bude vyloučen majetek a dluhy vzniklé v době trvání manželství. Lze každopádně zúžit společné jmění v celku, nebo jen v části, v souvislosti s konkrétními blíže specifikovanými předměty, majetkem, či dluhy.

V případě, že manželé zvolí zúžení zákonného rozsahu společného jmění, pak se smlouvou z předmětu společného jmění specifikovaný majetek vyjímá a zůstává ve vlastnictví jednotlivých manželů. Občanský zákoník přitom připouští zúžení společného jmění až na věci, které tvoří obvyklé vybavení společné domácnosti.

cena: 149 Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu