Vzor smlouvy - Smlouva o koupi závodu dle občanského zákoníku od 1.1.2014 - vzor ke stažení

Vzor kupní smlouvy o koupi závodu je připraven podle platné legislativy, tedy v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), s účinnosté ke dni 1.1.2014. Uvedený vzor smlouvy je Vám k dispozici ke stažení i bez registrace. Stačí si vybrat platební metodu, například pomocí platební brány GoPay. Zašleme Vám poté vzor smlouvy emailem, vzor pak stačí jen upravit pro Vaši konkrétní situaci. Garantujeme Vám obsahovou i formální správnost a soulad s aktuálními právními předpisy v ČR. Nestahujte neprověřené vzory smluv z Internetu.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor kupní smlouvy o koupi závodu je připraven podle platné legislativy, tedy v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), s účinnosté ke dni 1.1.2014. Uvedený vzor smlouvy je Vám k dispozici ke stažení i bez registrace. Stačí si vybrat platební metodu, například pomocí platební brány GoPay. Zašleme Vám poté vzor smlouvy emailem, vzor pak stačí jen upravit pro Vaši konkrétní situaci. Garantujeme Vám obsahovou i formální správnost a soulad s aktuálními právními předpisy v ČR. Nestahujte neprověřené vzory smluv z Internetu.

Koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží. O koupi závodu se jedná i v případě, že strany z koupě jednotlivou položku vyloučí, aniž tím celek ztratí vlastnost závodu. Koupě závodu se považuje za převod činnosti zaměstnavatele.

Podstatné náležitosti smlouvy

Podstatnými náležitostmi smlouvy o koupi závodu jsou:

 • přesné určení smluvních stran,

 • závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu závod a převést na něj vlastnické právo k závodu,

 • závazek kupujícího převzít závod a zaplatit prodávajícímu kupní cenu,

 • přesná identifikace závodu.

Pokud je součástí závodu i věc nemovitá, je důležité tuto nemovitost vyspecifikovat údaji podle § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění.

Vzor kupní smlouvy - Obsah:

 • Základní ustanovení
 • Předmět smlouvy
 • Závod
 • Převod Závodu
 • Kupní cena
 • Prohlášení smluvních stran
 • Oznámení věřitelům a dlužníkům
 • Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty
 • Zákaz konkurence
 • Závěrečná ustanovení

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu