Vzor smlouvy - Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání je samostatně upraveným smluvním typem, jehož podstata spočívá v povinnosti pronajímatele přenechat nájemci za úplatu k užívání prostor, jehož účelem je provozování podnikatelské činnosti. Smluvní strany se v případě smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání označují jako pronajímatel a nájemce.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání je samostatně upraveným smluvním typem, jehož podstata spočívá v povinnosti pronajímatele přenechat nájemci za úplatu k užívání prostor, jehož účelem je provozování podnikatelské činnosti. Smluvní strany se v případě smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání označují jako pronajímatel a nájemce.

Na rozdíl od smlouvy o nájmu bytu je právní úprava smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání dispozitivní a umožňuje smluvním stranám v rámci smluvní volnosti odchýlení se od zákonné právní úpravy. Tato smluvní volnost samozřejmě není neomezená, kdy smluvní strany jsou povinny dodržovat především dobré mravy a veřejný pořádek dle § 588 NOZ.

Forma a náležitosti smlouvy

Současná právní úprava obsažená v NOZ nestanovuje, na rozdíl od právní úpravy předchozí, povinnou písemnou formu. NOZ současně s ohledem na smluvní volnost stran stanovuje poměrně širokou možnost smluvní dispozice ohledně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání.

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání má následující náležitosti:

  • určení osoby pronajímatele a nájemce,

  • určení předmětu nájmu,

  • určení účelu nájmu,

  • určení výše a splatnosti nájemného,

  • určení doby, na kterou se nájem sjednává.

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu