Vzor - Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným (alternativní způsob svolání valné hromady, dva jednatelé, příplatková povinnost) - vzor smlouvy ke stažení

Společenská smlouva o založení s.r.o. - vzor je připravena odborníky a dle aktuální platné legislativy - v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK), s účinností ke dni 1.1.2014. Můžete tedy s jistotou tento vzor společenské smlouvy o založení s.r.o. stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Společenská smlouva o založení s. r. o. - vzor je, stejně jako další vzory smluv, například kupní smlouva auto, kupní smlouva na nemovitost, smlouva o dílo, smlouva o nájmu bytu, pracovní smlouva nebo plná moc, připravena ve spolupráci s odborníky, kteří garantují její obsahovou správnost. Vzor smlouvy si můžete stáhnout i bez registrace, stačí pouze vybrat platební metodu a uvedený vzor smlouvy Vám zašleme emailem. Spolehněte se na VzoroveDokumenty.cz, garantujeme Vám, že vzor smlouvy nebo dokumentu je správný.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Společenská smlouva o založení s.r.o. - vzor je připravena odborníky a dle aktuální platné legislativy - v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK), s účinností ke dni 1.1.2014. Můžete tedy s jistotou tento vzor společenské smlouvy o založení s.r.o. stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Společenská smlouva o založení s. r. o. - vzor je, stejně jako další vzory smluv, například kupní smlouva auto, kupní smlouva na nemovitost, smlouva o dílo, smlouva o nájmu bytu, pracovní smlouva nebo plná moc, připravena ve spolupráci s odborníky, kteří garantují její obsahovou správnost. Vzor smlouvy si můžete stáhnout i bez registrace, stačí pouze vybrat platební metodu a uvedený vzor smlouvy Vám zašleme emailem. Spolehněte se na VzoroveDokumenty.cz, garantujeme Vám, že vzor smlouvy nebo dokumentu je správný.

Společenskou smlouvou rozumíme zpravidla veřejnou listinu ve formě notářského zápisu, která se používá při založení společnosti. Společnost s ručením omezeným však může být založena také jediným zakladatelem, přičemž v takovém případě společenskou smlouvu nahrazuje tzv. zakladatelská listina. Stanovy s. r. o. pak upravují principy vnitřní organizace společnosti, a dále také podrobněji upravují určité záležitosti obsažené ve společenské smlouvě.

Z hlediska společenské smlouvy došlo z pohledu ZOK k zásadní změně spočívající ve spojení institutu společenské smlouvy (ve smyslu stávající terminologie) s institutem stanov. Kromě stanov je však nově pod pojem společenská smlouva zahrnuta také zakladatelská listina. V tomto případě jde o vyjádření možnosti, že také dle ZOK je nadále možné založit s. r. o. jediným členem.

Společenská smlouva o založení s.r.o. - Obsah vzoru smlouvy:

 • Obchodní firma, právní forma a sídlo společnosti
 • Určení společníků
 • Předmět podnikání, předmět činnosti
 • Vklady společníků a výše základního kapitálu
 • Určení správce vkladu
 • Podíl
 • Orgány společnosti
 • Valná hromada společnosti
 • Jednatelé společnosti
 • Práva a povinnosti společníků
 • Příplatková povinnost
 • Vznik a doba trvání společnosti
 • Závěrečné ustanovení

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu