Vzor - Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným - podle ZOK - vzor smlouvy ke stažení

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) je vzor smlouvy připravený v souladu s zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) je vzor smlouvy připravený v souladu s zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Obsah vzorové společenské smlouvy s.r.o.:

 • Obchodní firma a sídlo společnosti
 • Právní forma a doba trvání Společnosti
 • Předmět podnikání, předmět činnosti
 • Společníci
 • Základní kapitál a vklady společníků
 • Způsob a lhůta splácení vkladů
 • Určení správce vkladů
 • Podíl
 • Práva a povinnosti společníků
 • Orgány Společnosti
 • Valná hromada
 • Svolání a průběh valné hromady
 • Usnášeníschopnost valné hromady
 • Rozhodování per rollam
 • Jednatel
 • Účetní období
 • Vystoupení společníka ze Společnosti
 • Závěrečné ustanovení

  cena: 449,- Kč

   stáhnout

  Prověřené vzory ihned ke stažení

  Celkem 500
  vzorů na výběr

  Více než 8.000
  stažených vzorů

  Do 3 minut
  ve vašem počítači

  Již 10 let
  na trhu