Vzor - Uznání dluhu (dlužné nájemné) dle § 2053 a násl. NOZ - ke stažení

Vzorový dokument - Uznání dluhu (dlužné nájemné) je platný vzor dle aktuální legislativy, tedy podle nového občanského zákoníku, k okamžitému použití ve Vaší praxi. Vzor uznání dluhu (dlužné nájemné) je Vám k dispozici ke stažení zdarma. Není nutná registrace, stejně jako další vzorové smlouvy ke stažení, například smlouva o dílo, nájemní smlouva, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

ověřeno

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzorový dokument - Uznání dluhu (dlužné nájemné) je platný vzor dle aktuální legislativy, tedy podle nového občanského zákoníku, k okamžitému použití ve Vaší praxi. Vzor uznání dluhu (dlužné nájemné) je Vám k dispozici ke stažení zdarma. Není nutná registrace, stejně jako další vzorové smlouvy ke stažení, například smlouva o dílo, nájemní smlouva, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Podle § 1968 NOZ je dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní, v prodlení. Dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele. Ust. § 1970 NOZ stanoví, že po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný.

Mají-li být plněny úroky a není-li jejich výše ujednána, platí podle § 1802 NOZ dlužník úroky ve výši stanovené právním předpisem (ten je v současné době připravován). Nejsou-li úroky takto stanoveny, platí dlužník obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době uzavření smlouvy.

cena: zdarma

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu