Vzor - Výpověď dohody o pracovní činnosti - ke stažení

Výpověď dohody o pracovní činnosti si můžete stáhnout okamžitě po platbě.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Výpověď dohody o pracovní činnosti si můžete stáhnout okamžitě po platbě.

Zrušení dohody o pracovní činnosti

Smluvní strany si mohou v dohodě o pracovní činnosti sjednat způsob, jakým bude dohoda o pracovní činnosti zrušena – např. si sjednat délku výpovědní doby, podmínky pro podání výpovědi apod. Pokud dohoda o pracovní činnosti žádné takové ujednání neobsahuje, pak zákoník práce stanoví, že je možné ji zrušit vzájemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému dni (nicméně vzájemnou dohodou bude možné dohodu o pracovní činnosti ukončit i v případě, kdy by to dohoda o pracovní činnosti výslovně zakazovala). Jednostranně může být dohoda o pracovní činnosti zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu výpovědí s patnáctidenní výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná běžet dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu