Vzor - Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinnosti

Jedná se o vzor výpovědi z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinnosti. Této výpovědi předchází napomenutí zaměstnance - tzv vytýkací dopis.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Jedná se o vzor výpovědi z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinnosti. Této výpovědi předchází napomenutí zaměstnance - tzv vytýkací dopis.

Pojem „soustavné méně závažné porušování povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci” zákon blíže nedefinuje. Judikaturou byl však tento pojem upřesněn tak, že se musí jednat alespoň o tři po sobě jdoucí porušení. Písemné napomenutí přitom nemusí následovat po každém z těchto porušení, neboť zákon vyžaduje tuto formu pouze u jednoho napomenutí – je však nezbytné, aby takové písemné napomenutí nebylo starší 6 měsíců (před dáním výpovědi). Teoreticky to tedy znamená, že výpověď pro méně závažné porušení pracovních povinností bude platná i tehdy, pokud zaměstnanec bude po prvním provinění napomenut pouze ústně, po druhém provinění již písemně a po třetím provinění mu bude dána výpověď – mezi písemným napomenutím a výpovědí však nesmí uplynout více než 6 měsíců.

Související dokumenty: 

Vytýkací dopis -vzor s výkladem

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu