Žádost o vrácení přeplatku na dani - vzor ke stažení

Na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední může správce daně povolit posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední může správce daně povolit posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky.

Přeplatek je částka, o kterou úhrn plateb a vratek na kreditní straně osobního daňového účtu převyšuje úhrn předpisů a odpisů na debetní straně osobního daňového účtu.

Správce daně rozhodne o žádosti o posečkání do 30 dnů ode dne jejího podání.

Co se týká náležitostí žádosti o vrácení, daňový řád nestanoví žádné konkrétní požadavky, bude se tedy vycházet z obecného ustanovení § 70 daňového řádu. To znamená, že z podání musí být zřejmé, kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje. Dále bude samozřejmě nutné uvést způsob vrácení přeplatku, tedy číslo účtu či adresu pro zaslání poštovní poukázky.  Je-li daňový subjekt u správce daně registrován, je povinen určit k vrácení přeplatku jeden z účtů u poskytovatelů platebních služeb uvedených v registraci. Tím by se významně mělo omezit vracení přeplatků zasíláním poštovních poukázek.

Nemusí být vhodné uvádět konkrétní částku vratitelného přeplatku, protože tato částka se může v průběhu měnit, a nemusí se tak shodovat s částkou evidovanou u správce daně. To by potom mohla být skutečnost, která bude vrácení přeplatku zbytečně komplikovat.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu