Žádost o zaplacení náhrady mzdy za dovolenou

Zaměstnanec si před ukončením pracovního poměru nestihl vyčerpat všechny dny dovolené na zotavenou, na kterou měl ze zákona nárok. Touto žádostí žádá bývalého zaměstnavatele o vyplacení náhrady mzdy za tuto nevyčerpanou dovolenou.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Zaměstnanec si před ukončením pracovního poměru nestihl vyčerpat všechny dny dovolené na zotavenou, na kterou měl ze zákona nárok. Touto žádostí žádá bývalého zaměstnavatele o vyplacení náhrady mzdy za tuto nevyčerpanou dovolenou.

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit na jeho žádost mzdu nebo plat za měsíční období, na které mu vzniklo právo, a to v den skončení pracovního poměru. Pokud by to neumožňovala technika výpočtu mezd nebo platů, pak je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci mzdu nebo plat nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po dni skončení pracovního poměru.

Mzda nebo plat se vyplácejí zaměstnanci v zákonných penězích a zaokrouhlují se na celé koruny směrem nahoru.

cena: zdarma

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu