Zákon o obalech 477/2001 Sb. a Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech 30/2021 Sb. - aktuální úplné znění

Stáhněte si aktuální úplné znění zákona o obalech č. 477/2001 Sb. s účinností od 1. října 2022 a zároveň vyhlášku o provedení některých ustanovení zákona o obalech č. 30/2021 Sb.

ověřeno

Vzor ke stažení - vlastnosti

Stáhněte si aktuální úplné znění zákona o obalech č. 477/2001 Sb. s účinností od 1. října 2022 a zároveň vyhlášku o provedení některých ustanovení zákona o obalech č. 30/2021 Sb.

1. října 2022 byl zásadně novelizován zákon o obalech č. 477/2001 Sb. Novela provedla desítky změn! Stáhněte si aktuální úplné znění zákona  o obalech č. 477/2001 Sb. s účinností od 1. října 2022 a zároveň vyhlášku o provedení některých ustanovení zákona o obalech č. 30/2021 Sb. Všechny změny v textu jsou červeně zvýrazněny. Oba právní předpisy si stáhnete v jednom souboru.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu