Žaloba na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví podle § 1143 NOZ - vzor s výkladem

V případě spoluvlastnictví není správa společné věci zcela jednoduchá. O běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů, k rozhodnutí o významné záležitosti je však již zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků, k rozhodnutí, na jehož základě má být společná věc zatížena nebo její zatížení zrušeno, a k rozhodnutí, na jehož základě mají být práva spoluvlastníků omezena na dobu delší než deset let, je zapotřebí souhlasu všech spoluvlastníků. Právě s ohledem na to, že správa společné věci bývá problematická, chtějí spoluvlastníci často spoluvlastnictví ke společné věci vypořádat – mohou tak učinit dohodou o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

V případě spoluvlastnictví není správa společné věci zcela jednoduchá. O běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů, k rozhodnutí o významné záležitosti je však již zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků, k rozhodnutí, na jehož základě má být společná věc zatížena nebo její zatížení zrušeno, a k rozhodnutí, na jehož základě mají být práva spoluvlastníků omezena na dobu delší než deset let, je zapotřebí souhlasu všech spoluvlastníků. Právě s ohledem na to, že správa společné věci bývá problematická, chtějí spoluvlastníci často spoluvlastnictví ke společné věci vypořádat – mohou tak učinit dohodou o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.

Pokud se spoluvlastníci nedohodnout o zrušení, rozhodne o něm na návrh některého ze spoluvlastníků (postačí jednoho) soud. Pokud soud rozhodne o zrušení spoluvlastnictví, rozhodně zároveň o způsobu vypořádání.

cena: 349 Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu