Žaloba o zdržení se zásahů do vlastnického práva ke stažení

Žaloba o zdržení se zásahů do vlastnického práva je vzorový dokument ke stažení a okamžitému použití. Dokument můžete zakoupit a stáhnout ve formátu, který umožňuje editování a tisk. Všechny vzorové dokumenty na www.vzorovedokumenty.cz jsou připraveny odborníky a podle aktuální platné legislativy. Využijte další vzory smluv jako například kupní smlouvu, smlouvu o dílo, pracovní smlouvu nebo vzor plné moci.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Žaloba o zdržení se zásahů do vlastnického práva je vzorový dokument ke stažení a okamžitému použití. Dokument můžete zakoupit a stáhnout ve formátu, který umožňuje editování a tisk. Všechny vzorové dokumenty na www.vzorovedokumenty.cz jsou připraveny odborníky a podle aktuální platné legislativy. Využijte další vzory smluv jako například kupní smlouvu, smlouvu o dílo, pracovní smlouvu nebo vzor plné moci.

Z důvodu, že vlastnické právo patří mezi jedny z nejdůležitějších práv vůbec, je nutné, aby zákonodárce garantoval jistotu vlastnického práva a aby právní řád nabízel dostatek právních instrumentů za účelem řádné ochrany těchto práv. V obecné rovině poskytuje NOZ ochranu vlastnického práva především v ustanoveních § 1041 až 1043 NOZ.


Při určení místní příslušnosti okresního soudu je nutné vždy rozlišovat, zda je reinvidikační žaloba podávána na vydání věci movité, nebo na vyklizení věci nemovité. Pokud je předmětem řízení věc movitá, je místně příslušný obecný soud osoby, která neoprávněně věc zadržuje, (žalovaného) dle ustanovení § 84 OSŘ, tj. soud dle místa bydliště, sídla nebo místa podnikání této osoby. V případě, že je reinvidikační žaloba podávána na vyklizení nemovitosti, je místně příslušným soudem dle ustanovení § 88 písm. b) OSŘ soud, v jehož obvodu se nemovitost nachází.

Stáhněte si další vzorové dokumenty na www.vzorovedokumenty.cz. Naši odborní poradci připravili všechny dokumenty dle platné legislativy s ohledem na nejčastější požadavky veřejnosti. Získejte tak během pár minut například vzor smlouvy o dílo, vzor pracovní smlouvy, vzor nájemní smlouvy nebo vzor kupní smlouvy.

Další vzorové smlouvy k běžnému použití nabízí aktualizovaný on-line Soukromý právník pro podnikatele.

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu