Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu - zamítnutí návrhu na vklad změny vlastnictví

V tomto vzorovém dokumentu podává společenství vlastníků jednotek žalobu proti rozhodnutí Katastrálního úřadu, kterým bylo rozhodnuto o zamítnutí návrhu na vklad změny vlastnictví k nemovitosti pozemku. Žalobce s rozhodnutím žalovaného a jeho odůvodněním nesouhlasí.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

V tomto vzorovém dokumentu podává společenství vlastníků jednotek žalobu proti rozhodnutí Katastrálního úřadu, kterým bylo rozhodnuto o zamítnutí návrhu na vklad změny vlastnictví k nemovitosti pozemku. Žalobce s rozhodnutím žalovaného a jeho odůvodněním nesouhlasí.

Tuto záležitost upravuje § 250j zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád:

§ 250j
(1) Dospěje-li soud k závěru, že o sporu nebo o jiné právní věci má být rozhodnuto jinak, než rozhodl správní orgán, rozhodne ve věci samé rozsudkem.
(2) Rozsudek soudu podle odstavce 1 nahrazuje rozhodnutí správního orgánu v takovém rozsahu, v jakém je rozsudkem soudu dotčeno. Tento následek musí být uveden ve výroku rozsudku.

Doporučujeme!

Databáze Nemovitost Profi

Pomůžeme Vám se správou vašich budov, jak z technického, právního tak i z účetního hlediska. S námi budete mít vždy aktuální smlouvu a nezmeškáte žádnou legislativní novinku z oblasti správy nemovitostí, ať jste BD, SVJ nebo firma.

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu