Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek

Z jednání orgánu se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zajišťuje předsedající. Zápis vyhotovuje buď předsedající, nebo zvolený zapisovatel a podepisuje jej vždy předsedající spolu se zvoleným zapisovatelem a ověřovatelem zápisu, pokud byl zvolen.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Z jednání orgánu se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zajišťuje předsedající. Zápis vyhotovuje buď předsedající, nebo zvolený zapisovatel a podepisuje jej vždy předsedající spolu se zvoleným zapisovatelem a ověřovatelem zápisu, pokud byl zvolen.

Zápis musí obsahovat alespoň datum a místo konání shromáždění, kdo je svolal, kdo mu předsedal, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří prezenční listina, pozvánka a podklady, které byly předloženy k projednávání jednotlivých bodů.

Vlastník jednotky se může nechat na shromáždění zastoupit na základě písemné plné moci. Plná moc nemusí být písemně ověřena, pokud se nejedná o změnu stanov, k jejichž přijetí by byla zapotřebí účast notáře, a změny by se přijímaly formou notářského zápisu.

Vzory plné moci ke stažení zde - Plná moc - Vzor.

Pozvánka na schůzi shromáždění vlastníků jednotek - vzor ke stažení.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu