Kupní smlouva na nemovitost - pozemek, jehož součástí je stavba - podle NOZ - Vzor kupní smlouvy ke stažení

Vzorová kupní smlouva na nemovitost je uzavřena podle ustanovení § 1105 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 2079 a násl. NOZ. Kupní smlouva na nemovitost - vzor má tato specifika: předmětem koupě je pozemek a budova, která je jeho součástí.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzorová kupní smlouva na nemovitost je uzavřena podle ustanovení § 1105 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 2079 a násl. NOZ. Kupní smlouva na nemovitost - vzor má tato specifika: předmětem koupě je pozemek a budova, která je jeho součástí.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Podstatné náležitosti kupní smlouvy

Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy, bez nichž by kupní smlouva nebyla uzavřena, jsou:
  • závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní,
  • závazek kupujícího věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
Kupní cena je v kupní smlouvě ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení.
Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, o nichž ví.

Praktické rady a tipy před uzavřením kupní smlouvy

Koupě i prodej nemovitosti s sebou bohužel přináší celou řadu možných rizik, které není možné v žádném případě podceňovat a brát na lehkou váhu. Podceněním těchto rizik by totiž kupujícímu i prodávajícímu mohly v krajním případě zbýt doslova „oči pro pláč” v podobě neplatného převodu nemovitosti a existence obtížně vymahatelné pohledávky po druhé ze smluvních stran, popřípadě vlastnictví bezcenné nemovitosti za současně trvající povinnosti splácet hypoteční úvěr po dobu několika desítek let. Prodávající naopak riskuje, že za svou nemovitost nedostane zaplaceno a v krajním případě o svoji nemovitost i přijde. Při sjednávání koupě nemovitosti by tedy měl kupující vždy postupovat s maximální možnou obezřetností a řádnou péčí a měl by se řídit starým a pravdivým rčením „dvakrát měř a jednou řež”.

Z praktického hlediska lze doporučit maximální možnou obezřetnost a důkladnou kontrolu zejména ve vztahu k následujícím zásadním skutečnostem vztahujícím se ke koupi nemovitosti:

a) důkladná kontrola osob zúčastněných na koupi či prodeji nemovitosti,

b) důkladná kontrola stavu nemovitosti,

c) důkladná kontrola dokumentace k nemovitosti,

d) pečlivý výběr schovatele.

Důkladnou kontrolu těchto údajů je nutné provést již před podpisem jakékoliv smlouvy, ať již samotné kupní smlouvy nebo případné rezervační smlouvy s realitní kanceláří, neboť opomenutí řádné kontroly by mohlo následně vést ke komplikacím s vrácením zaplacené rezervační zálohy k nemovitosti a v krajním případě až k soudnímu řízení s realitní kanceláří nebo prodejcem.

cena: 449,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu