Rozsah pracovnělékařských služeb - vzor ke stažení

Rozsah pracovnělékařských služeb je k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzory smluv, například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí odeslat sms nebo zaplatit přes platební bránu GoPay a odborný článek Rozsah pracovnělékařských služeb je okamžitě ke stažení přímo ve Vašem počítači, k upravení a použití pro Vaši situaci.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Rozsah pracovnělékařských služeb je k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzory smluv, například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí odeslat sms nebo zaplatit přes platební bránu GoPay a odborný článek Rozsah pracovnělékařských služeb je okamžitě ke stažení přímo ve Vašem počítači, k upravení a použití pro Vaši situaci.

Rozsah pracovnělékařských služeb si stanoví zaměstnavatel s poskytovatelem pracovnělékařských služeb ve smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb. Při stanovení rozsahu obě strany vycházejí z níže uvedených aspektů a zohledňují je:

  • zdravotní náročnost vykonávaných prací podle zařazení prací do kategorií podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (podrobnosti viz kapitola 2.6),

  • podle rizikovosti vykonávaných prací resp. obsahu činností, pro jejichž výkon jsou stanoveny požadavky v části II přílohy č. 2 vyhl. č. 79/2013 Sb. nebo jiným právním předpisem a

  • podle doby potřebné k jejich zajištění.

Rozsah pracovnělékřaských služeb - Obsah vzoru smlouvy:

  • Zdravotní náročnost vykonávaných prací
  • Rizikovost vykonávaných prací
  • Doba potřebná k zajištění PLS
  • Více poskytovatelů PLS

On-line publikace POSKYTOVATEL PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB určená všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru pracovní lékařství a poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, kteří poskytují pracovnělékařské služby nebo se chystají pracovnělékařské služby poskytovat.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu