Smlouva o nájmu bytu - podle NOZ - Nájemní smlouva - Vzor

Zákon č 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravuje obecnou úpravu nájemní smlouvy v ustanoveních § 2201 až 2234 NOZ, kdy v § 2235 až 2315 je upraveno zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Zákon č 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravuje obecnou úpravu nájemní smlouvy v ustanoveních § 2201 až 2234 NOZ, kdy v § 2235 až 2315 je upraveno zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu.

Smlouva o nájmu bytu je zvláštním samostatně upraveným smluvním typem, jehož podstata spočívá v povinnosti pronajímatele přenechat nájemci k užívání byt nebo dům k zajištění jeho bytových potřeb. Smluvními stranami nájemní smlouvy jsou tedy pronajímatel a nájemce.

Důvod k samostatnému vyčlenění smlouvy o nájmu bytu a domu od obecné úpravy nájemní smlouvy spočívá ve skutečnosti, že nájem domu a bytu, který má zajišťovat bytové potřeby nájemce, je v právním pojetí chráněn, neboť zajištění bytových potřeb patří mezi základní lidské potřeby.

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu