Smlouva o výkonu funkce jednatele - podle ZOK - Vzor smlouvy ke stažení

Smlouva o výkonu funkce jednatele je upravena § 59 ZOK. Vzor smlouvy o výkonu funkce jednatele si můžete zakoupit i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o dílo, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Smlouva o výkonu funkce jednatele je upravena § 59 ZOK. Vzor smlouvy o výkonu funkce jednatele si můžete zakoupit i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o dílo, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Zákonná úprava preferuje, aby vztah mezi jednatelem a společností byl primárně upraven ve smlouvě o výkonu funkce, na niž se subsidiárně použijí ustanovení NOZ o smlouvě příkazní.

Jedná se tedy o změnu oproti úpravě stávající, kdy se na smlouvu o výkonu funkce subsidiárně používala ustanovení o smlouvě mandátní. Nicméně v rámci zásady smluvní volnosti se mohou strany dohodnout i jinak.

Podmínky pro uzavření smlouvy o  výkonu funkce jednatele

ZOK vyžaduje, aby byla smlouva o výkonu funkce sjednána písemně a byla schválena valnou hromadou jakožto nejvyšším orgánem společnosti.

Zatímco je písemnost obecným požadavkem na formu smlouvy o výkonu funkce jednatele, schválení valnou hromadou je pouze podmínkou její účinnosti. Smlouva o výkonu funkce jenatele je totiž platná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami, ale do doby, než s ní valná hromada vysloví souhlas, nemá právní účinky.

Důsledkem nedodržení některé z těchto dvou výše popsaných podmínek, tedy písemné formy a schválení valnou hromadou, je neplatnost nebo neúčinnost smlouvy o výkonu funkce.

Další vzorové dokumenty, vzory a směrnice ke stažení a více garantovaných informací o fungování s. r. o. se dozvíte v on-line příručce Společnost s ručením omezeným v praxi.

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu