Generální plná moc podle § 441 NOZ - zmocnitel i zmocněnec fyzická osoba - Vzor s výkladem ke stažení

Tento vzorový dokument obsahuje vzor plné moci i krátký výklad. Vzor generální plné moci si můžete zakoupit i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o nájmu bytu, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Tento vzorový dokument obsahuje vzor plné moci i krátký výklad. Vzor generální plné moci si můžete zakoupit i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o nájmu bytu, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec.

Plná moc musí být písemná v následujících případech:

  • netýká se jen určitého právního jednání, tj. je-li všeobecná, nebo se týká určitého druhu právních jednání (např. uzavírání kupních smluv),

  • právní předpis vyžaduje pro právní jednání, které má být na základě plné moci zástupcem učiněno, písemnou formu.

V případě, že zákon vyžaduje pro právní jednání zvláštní formu, je nezbytné, aby se v téže formě udělila i plná moc. Bude-li tedy např. zákon vyžadovat pro právní jednání formu veřejné listiny (notářského zápisu), bude plná moc k takovému jednání muset být udělena ve formě notářského zápisu. V případě, že zákon bude vyžadovat pro právní jednání úředně ověřené podpisy, musí být i na plné moci podpisy zmocnitele úředně ověřeny.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu