Vzor s výkladem - Závěť pořízená soukromou listinou podle § 1534 NOZ - Vzor závěti ke stažení

Závěť je upravena § 1494 a následující nového občanského zákoníku (NOZ). Vzorový dokument obsahuje jednoduchý vzor formální části závěti a krátký výklad této problematiky. Vzor závěti si můžete zakoupit i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Závěť je upravena § 1494 a následující nového občanského zákoníku (NOZ). Vzorový dokument obsahuje jednoduchý vzor formální části závěti a krátký výklad této problematiky. Vzor závěti si můžete zakoupit i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Závěť, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou, musí vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli.

Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Není-li zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena a pořídil-li zůstavitel více závětí, které si odporují nebo závisí-li jinak právní účinky závěti na určení doby jejího pořízení, je závěť neplatná.

Závěť je třeba vyložit tak, aby bylo co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele. Slova použitá v závěti se vykládají podle jejich obvyklého významu, ledaže se prokáže, že si zůstavitel navykl spojovat s určitými výrazy zvláštní, sobě vlastní smysl.
Další vzorové smlouvy podle nového občanského zákoníku naleznete v on-line příručce Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk.

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu