Vzor - Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci - vzor ke stažení

Uvedený vzor žádosti/žádanky o provedení pracovnělékařské prohlídky a zhodnocení zdravotní způsobilosti k práci je v souladu s aktuálně platnými zákony a právními předpisy. Žádanka / žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky je připraven odborníky a garantujeme Vám její správnost a aktuálnost,

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Uvedený vzor žádosti/žádanky o provedení pracovnělékařské prohlídky a zhodnocení zdravotní způsobilosti k práci je v souladu s aktuálně platnými zákony a právními předpisy. Žádanka / žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky je připraven odborníky a garantujeme Vám její správnost a aktuálnost,

Písemná žádost

Při odeslání zaměstnance (nebo uchazeče o zaměstnání) k pracovnělékařské prohlídce je zaměstnavatel povinen vybavit jej písemnou žádostí o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci.

Tato povinnost se na zaměstnavatele vztahuje, když je zaměstnanec posílán k poskytovateli pracovnělékařských služeb stejně, jako když je posílán ke svému registrujícímu poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství. Podle zákona č. 373/2011 Sb. platí tato povinnost rovněž při odesílání zaměstnance na pracovnělékařskou prohlídku i podle jiných právních předpisů.


Obsahové náležitosti žádanky

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci musí podle zákona č.  373/2011 Sb. obsahovat údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno; podrobnější požadavky jsou uvedeny v ustanovení § 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o PLS.

Uvádíme vzor žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci u prohlídek, kdy se vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci. Tedy u prohlídek vstupních, periodických a mimořádných.

Více aktuálních informací naleznete v on-line publikace POSKYTOVATEL PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB, která je určená všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru pracovní lékařství a poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, kteří poskytují pracovnělékařské služby nebo se chystají pracovnělékařské služby poskytovat.

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu