Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla - vzor ke stažení

Zákon vyžaduje zvláštní – písemnou – formu pro kupní smlouvu pouze v případě, že je předmětem koupě nemovitost (viz § 560 NOZ). Písemnou formu lze nicméně zejména u hodnotnějších věcí doporučit. Za kupní smlouvu se dále nepovažuje smlouva, podle níž převážná část plnění dodavatele spočívá ve výkonu činnosti. Vzor kupní smlouvy si můžete stáhnout po jejím zaplacení, odešleme Vám vzor kupní smlouvy emailem k Vaší úpravě a okamžitému použití.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Zákon vyžaduje zvláštní – písemnou – formu pro kupní smlouvu pouze v případě, že je předmětem koupě nemovitost (viz § 560 NOZ). Písemnou formu lze nicméně zejména u hodnotnějších věcí doporučit. Za kupní smlouvu se dále nepovažuje smlouva, podle níž převážná část plnění dodavatele spočívá ve výkonu činnosti. Vzor kupní smlouvy si můžete stáhnout po jejím zaplacení, odešleme Vám vzor kupní smlouvy emailem k Vaší úpravě a okamžitému použití.

Předmětem koupě je věc, která může být buď movitá (pak se pro kupní smlouvu použijí současně ustanovení pododdílu 2), nebo nemovitá (a pak se pro kupní smlouvu použijí i zvláštní ustanovení obsažená v pododdílu 3). Bude-li věc (zboží) prodáváno v obchodě, je třeba na koupi aplikovat ustanovení obsažená v pododdílu 5 (přičemž tam, kde se tato zvláštní úprava odchyluje od úpravy obecné, má přednost).

Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy, bez nichž by kupní smlouva nebyla uzavřena, jsou:

  • závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní,

  • závazek kupujícího věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Obsah vzoru kupní smlouvy o prodeji motorového vozidla:

  • Předmět kupní smlouvy
  • Projev vůle smluvních stran
  • Kupní cena a platební podmínky
  • Předání a převzetí
  • Prohlášení a další ujednání Smluvních stran v kupní smlouvě

Další vzorové kupní smlouvy naleznete v rubrice Kupní smlouva - vzor.

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu