Vzor pracovní smlouvy

Pracovní smlouva je dvoustranný právní akt (právní jednání) a musí být uzavřena písemně; totéž platí o změně pracovní smlouvy a o odstoupení od ní.

Jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy. Z praktických důvodů lze doporučit vyhotovit pracovní smlouvu ve třech vyhotoveních, kdy si jedno vyhotovení pracovní smlouvy ponechá zaměstnavatel, druhé zaměstnanec a třetí se předá příslušné okresní (obvodní) správě sociálního zabezpečení spolu s přihláškou zaměstnance k sociálnímu pojištění.

Základní pracovněprávní vztah nemůže v souladu s ustanovením § 318 ZP být mezi manžely nebo partnery.

Podstatné náležitosti pracovní smlouvy

Pracovní smlouva musí vždy obsahovat minimálně ujednání o:

  • druhu práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
  • místu nebo místech výkonu práce,
  • dni nástupu do práce.

 Více k tématu Pracovní smlouva...

Nalezeno 11 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Dodatek pracovní smlouvy - změna místa výkonu práce - vzor ke stažení 149 Kč
149 Kč
rtf10.4.2019, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor pracovní smlouvy, Smlouva
Pracovní poměr se zakládá běžně dvoustranným projevem vůle - pracovní smlouvou. Obsah pracovního poměru je proto možné změnit v souladu s ustanovením § 40 zákoníku práce pouze dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na základě souhlasného projevu jejich vůle. Nelze tedy, aby zaměstnavatel nebo zaměstnanec měnili ustanovení pracovní smlouvy jednostranně. Vzor dodatku pracovní smlouvy připravil odborník, Mgr. Jan Horecký, garantujeme Vám tedy obsahovou i formální správnost uvedeného vzoru dodatku pracovní smlouvy. Dohoda o změně pracovní smlouvy/dodatek pracovní smlouvy je v souladu s aktuálně platnými zákony ČR.

Dodatek pracovní smlouvy vzor - doplnění podmínky vysílání zaměstnance na pracovní cesty 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor pracovní smlouvy, Smlouva
Dodatek pracovní smlouvy řeší situaci, kdy zaměstnanec souhlasí s tím, že může být zaměstnavatelem vysílán na dobu nezbytné potřeby na pracovní cesty. Dodatek pracovní smlouvy je vzor smlouvy, kterou můžete okamžitě použít. Stačí ji zaplatit například smskou, platební kartou nebo převodem z účtu. Vzor dodatek pracovní smlouvy ke připraven odborníky z oblasti pracovního práva. Můžete se tedy spolehnout, že je správný, v souladu s platnými zákony a má všechny náležitosti, které má dodatek pracovní smlouvy mít. Vzor smlouvy je po zaplacení ke stažení ze zobrazeného odkazu nebo z emailu, který Vám okamžitě po platbě zašleme.

Dohoda o práci mimo pracoviště zaměstnavatele sjednaná podle § 317 . vzor s výkladem 239 Kč
239 Kč
rtf27.11.2013, Verlag Dashöfer
Počet stran: 5
Typ: Vzor pracovní smlouvy, Dohoda
Zaměstnanec může v dohodě se zaměstnavatelem konat práci na jiném místě než je (jsou) pracoviště zaměstnavatele. Může se jednat o jakékoliv dohodnuté místo, nejčastěji bydliště zaměstnance, není to však podmínkou.

Dohoda o výkonu práce z domu - vzor ke stažení 149 Kč
149 Kč
docx1.6.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor pracovní smlouvy, Dohoda
Tato dohoda řeší situaci, kdy se smluvní strany dohodly, že zaměstnanec bude práci uvedenou v pracovní smlouvě vykonávat na jiném dohodnutém místě než na pracovišti zaměstnavatele.

Smlouva o budoucí pracovní smlouvě - s komentářem 239 Kč
239 Kč
rtf15.5.2018, JUDr. Věra Bognárová
Počet stran: 6
Typ: Vzor pracovní smlouvy, Smlouva
I v pracovněprávních vztazích lze sjednat smlouvu o smlouvě budoucí, protože možnost jejího sjednání není v rozporu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.

Vnitřní předpis zaměstnavatele k výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele - vzor s výkladem 349 Kč
349 Kč
rtf1.1.2015, JUDr. Věra Bognárová
Počet stran: 5
Typ: Vzor pracovní smlouvy, Směrnice
Zákoník práce nezakazuje, aby výkon práce pro zaměstnavatele byl vykonáván v jiném místě, než je (jsou) pracoviště zaměstnavatele. Podmínkou pro výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele je dohoda se zaměstnancem o tom, že bude práci konat podle dohodnutých podmínek v jiném místě.

Vzor - Pracovní smlouva - běžná varianta - vzor pracovní smlouvy ke stažení 149 Kč
149 Kč
rtf9.4.2019, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 2
Typ: Vzor pracovní smlouvy, Smlouva
Pracovní smlouva - vzor je běžná varianta pracovní smlouvy a je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Vzor - Pracovní smlouva - stručná varianta (obsahuje jen podstatné - povinné náležitosti) - Vzor pracovní smlouvy ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf9.4.2019, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 2
Typ: Vzor pracovní smlouvy, Smlouva
Pracovní smlouva - vzor je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Vzor - Pracovní smlouva - stručnější varianta s podmínkou vysílání zaměstnance na pracovní cesty - vzor pracovní smlouvy ke stažení 149 Kč
149 Kč
rtf9.4.2019, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 2
Typ: Vzor pracovní smlouvy, Smlouva
Pracovní smlouva - vzor je stručnější varianta pracovní smlouvy s podmínkou vysílání zaměstnance na pracovní cesty, je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí odeslat sms nebo zaplatit přes platební bránu GoPay a pracovní smlouva vzor je okamžitě ke stažení přímo ve Vašem počítači, k upravení a použití pro Vaši právní situaci.

Vzor - Pracovní smlouva - širší varianta - vzor pracovní smlouvy ke stažení 239 Kč
239 Kč
rtf9.4.2019, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 3
Typ: Vzor pracovní smlouvy, Smlouva
Pracovní smlouva - vzor je rozšířená varianta pracovní smlouvy a je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Další stránky: 1 2