Školství

V této sekci naleznete vzory pracovních smluv a pracovních náplní pedagogů i asistentů pedagogů. Dále zařazujeme další vzory smluv nejčastěji používaných ve školství, při řízení vzdělávacích institucí apod.

Vybrali jsme pro Vás nejžádanější vzory smluv. Pokud jste nenašli dokument, který hledáte, napište si o něj.

Nalezeno 21 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Dodatek ke školnímu řádu (vnitřní předpis ředitele školy) k zajištění organizace vyučování, bezpečnosti, ochrany zdraví a dalších náležitostech, které se přímo dotýkají znovuotevření škol od 11.5. 2020, resp. od 25.5.2020 149 Kč
149 Kč
rtf5.5.2020, Mgr. Marika Kropíková
Počet stran: 3
Typ: Školství, Ostatní
Jedná se o vzor vnitřního předpisu, který vydává ředitel školy - v souladu s usnesením vlády České republiky č. 69/2020 Sb. ze dne 12. března 2020 a dalších souvisejících nařízeních vlády České republiky a v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 99 Kč
99 Kč
rtf28.4.2020, Mgr. Marika Kropíková
Počet stran: 3
Typ: Školství, Ostatní
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 27. 4. 2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „vyhláška o hodnocení“). Vyhláška o hodnocení byla vydána z důvodu změny organizace vyučování, které probíhalo ve větší části v období druhého pololetí školního roku 2019/2020 nestandardním způsobem z důvodu nařízení vlády k uzavření škol a školských zařízení. Kvůli tomu došlo k výraznému prohloubení rozdílů podmínek vzdělávání u jednotlivých žáků. MŠMT ve vyhlášce o hodnocení specifikuje, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru.

Individuální vzdělávací plán dítěte v mateřské škole 239 Kč
239 Kč
rtf13.1.2020, Bc. Lenka Polášková
Počet stran: 4
Typ: Školství, Ostatní
Vzor pro vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.

Komentář k metodickému doporučení MŠMT pro ochranu zdraví a provoz škol v souvislosti s uzavřením škol z důvodu nákazy koronavirem 99 Kč
99 Kč
rtf4.5.2020, Mgr. Marika Kropíková
Počet stran: 2
Typ: Školství, Ostatní
Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků základních škol ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol ve škole a na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Ředitel školy v této souvislosti vydá dodatek ke školnímu řádu nebo vnitřní předpis ředitele školy k zajištění organizace vyučování, bezpečnosti, ochrany zdraví a dalších náležitostech, které se přímo dotýkají znovuotevření škol od 11. května 2020, resp. od 25. května 2020.

Odvolání zákonného zástupce v případě nepřijetí dítěte do mateřské školy 149 Kč
149 Kč
rtf13.1.2020, Bc. Lenka Polášková
Počet stran: 3
Typ: Školství, Formulář
V případě nepřijetí dítěte má zákonný zástupce možnost se (dle Správního řádu), do 15 dní od doručení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí odvolat. Odvolání vždy musí mít odůvodnění.

Potvrzení o zaplacení školného za předškolní vzdělávání zdarma
rtf10.1.2015, Verlag Dashöfer
Počet stran: 1
Typ: Školství, Ostatní
Úplata za vzdělávání a školské služby dle zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Rozhodnutí o osvobození ze sportovní přípravy a tělesné výchovy na sportovním gymnáziu s komentářem 99 Kč
99 Kč
docx26.6.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D.
Počet stran: 2
Typ: Školství, Rozhodnutí
Podle ustanovení § 67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, má ředitel střední školy kompetenci k uvolnění žáka z určitého předmětu

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ 149 Kč
149 Kč
rtf22.1.2016, Bc. Lenka Polášková
Počet stran: 2
Typ: Školství, Formulář
Ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (§ 34 odst. 2 školského zákona). V případě, že je v mateřské škole volné místo, může být v souladu s § 34 odst. 7 dítě přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Smlouva o odměně předsedy zkušební maturitní komise - vzor s výkladem 239 Kč
239 Kč
docx29.12.2016, PaedDr. František Havelka, Ph.D.
Počet stran: 2
Typ: Školství, Smlouva
Účelem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran pro vypořádání právního nároku na odměnu předsedy zkušební maturitní komise za jeho výkon činnosti předsedy maturitní komise. Smlouvu si můžete stáhnout během několika málo minut - stačí zaplatit pomocí bankovního převodu nebo kartou, smlouvu pak budete mít ke stažení ve Vaší emailové schránce za chvilku. Vzor smlouvy o odměně předsedy zkušební maturitní komise bude ve formátu s možností úprav, ukládání a tisku.

Školní řád mateřské školy - vzor 349 Kč
349 Kč
rtf14.1.2020, Bc. Lenka Polášková
Počet stran: 10
Typ: Školství, Směrnice
Školní řád patří mezi nejdůležitější a klíčové dokumenty školy. Oblast práv a povinností je zde vytyčena pro všechny osoby zúčastněné a podílející se na výchovně - vzdělávacím procesu.

Další stránky: 1 2 3