Další vzory podle zákona o obchodních korporacích

Nalezeno 3 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Oznámení o možném střetu zájmů - vzor ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf30.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 1
Typ: Další vzory podle zákona o obchodních korporacích , Oznámení
Vzor oznámení o možném střetu zájmů je po zaplacení formou sms nebo jinou Vámi zvolenou metodou okamžitě ke stažení a použití v praxi. Stažení například vzorové kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, nájemní smlouvy nebo pracovní smlouvy Vám proto nezabere déle než pár minut.

Oznámení o zájmu uzavřít smlouvu s obchodní korporací - vzor ke stažení 149 Kč
149 Kč
rtf30.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 1
Typ: Další vzory podle zákona o obchodních korporacích , Oznámení
Vzor oznámení o zájmu uzavřít smlouvu s obchodní korporací je připraven odborníky a dle aktuální platné legislativy. Můžete tedy s jistotou tento vzor oznámení stáhnout a okamžitě použít na řešení svého právního jednání. Oznámení o zájmu uzavřít smlouvu s obchodní korporací - vzor je, stejně jako další vzory smluv, například kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, pracovní smlouva nebo plná moc, přpravena se spolupráci s odborníky, kteří garantují její obsahovou správnost.

Zpráva o vztazích dle § 82 ZOK - vzor ke stažení 239 Kč
239 Kč
rtf29.12.2016, Mgr. Markéta Káninská
Počet stran: 3
Typ: Další vzory podle zákona o obchodních korporacích , Sdělení
Zpráva o vztazích podává reálný a komplexní obraz o začlenění ovládané osoby v koncernové struktuře a o její úloze, kterou v této struktuře hraje. Jejím účelem je tedy seznámit čtenáře se všemi právními jednáními ovládané osoby jak ve vztahu k osobě ovládající, tak také ve vztahu ke všem ostatním osobám ovládaným toutéž ovládající osobou (dále jen „propojené osoby”) a rovněž s veškerými výhodami, nevýhodami a riziky, které z takového propojení pro ovládanou osobu vyplývají. Vzor zprávy o vztazích si můžete po platbě okamžitě stáhnout do svého počítače, upravit a použít pro řešení Vaší konkrétní situace. Nebude Vás to stát téměř žádný čas, proces platby a stažení online smlouvy je velmi rychlý.