Správa a údržba nemovitostí

Nalezeno 3 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Smlouva o zajištění správy bytového fondu 349 Kč
349 Kč
rtf15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková
Počet stran: 8
Typ: Správa a údržba nemovitostí, Smlouva
Předmětem této smlouvy je úplatné obstarávání správy obytného domu (domů) a výkonu práv a povinností ze soukromoprávních a veřejnoprávních vztahů k nemovité věci.

Smlouva o zřízení služebnosti přístupové cesty - věcné břemeno - vzor smlouvy ke stažení 349 Kč
349 Kč
rtf16.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková
Počet stran: 3
Typ: Správa a údržba nemovitostí, Smlouva
Uvedená smlouva o zřízení věcného břemene - vzor je uzavřena v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ). Předmětem smlouvy v tomto vzoru smlouvy je zřízení přístupové cesty jako věcného břemene. Smlouva o zřízení služebnosti přístupové cesty - věcné břemeno - vzor je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva, plná moc k přepisu vozidla nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy ke stažení je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Záznam o provedení prohlídky domu a zjištění technického stavu 99 Kč
99 Kč
rtf12.12.2016, JUDr. Pavla Schődelbauerová
Počet stran: 1
Typ: Správa a údržba nemovitostí, Oznámení
Technický průzkum budovy se většinou podceňuje především z důvodu myšlení části členů výboru SVJ a přežívající domněnky, že dodavatel zná nejlépe rozsah prací, technologii a zejména, že dodavatel přípravné práce i dokumentaci zhotoví zadarmo.