OSTATNÍ VZORY

Nalezeno 56 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Dodatek ke školnímu řádu (vnitřní předpis ředitele školy) k zajištění organizace vyučování, bezpečnosti, ochrany zdraví a dalších náležitostech, které se přímo dotýkají znovuotevření škol od 11.5. 2020, resp. od 25.5.2020 149 Kč
149 Kč
rtf5.5.2020, Mgr. Marika Kropíková
Počet stran: 3
Typ: Školství, Ostatní
Jedná se o vzor vnitřního předpisu, který vydává ředitel školy - v souladu s usnesením vlády České republiky č. 69/2020 Sb. ze dne 12. března 2020 a dalších souvisejících nařízeních vlády České republiky a v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

Dohoda o vyplňovacím právu směnečném - vzor ke stažení 239 Kč
239 Kč
rtf29.12.2016, Mgr. Jana Rejtarová
Počet stran: 2
Typ: OSTATNÍ VZORY, Dohoda
Směnka je institutem, který po staletí plnil významnou úlohu v právním styku (zejména obchodním). Směnka měla především funkci platební, kdy často nahrazovala klasické peníze, v současné době však je využívána zejména její zajišťovací funkce. Vzor je ke stažení po platbě, stačí zaslat peníze bankovním převodem nebo platební kartou a odešleme Vám okamžitě vzor dohody emailem. Ten pak stačí pouze upravit a použít pro Vaši konkrétní situaci.

Dopis vzor ke stažení zdarma
rtf6.12.2016, Verlag Dashöfer, spol. s r.o.
Počet stran: 1
Typ: OSTATNÍ VZORY, Formulář
Vzor dopisu ke stažení. Jedná se o typický dopis, který zprostředkovává komunikaci mezi úřadem, státní institucí a fyzickou osobou. Tento dopis je ke stažení zdarma. Další vzorové smlouvy, např. kupní smlouva na auto, plná moc k přepisu auta, generální plná moc, pracovní smlova nebo smlouva o nájmu, jsou ke stažení po platbě například smskou nebo přes PayPal. Tyto vzorové smlouvy jsou vypracovány odborníky dle aktuálních právních předpisů, můžete se spolehnout na jejich obsahovou i formální správnost.

Dovolání k Nejvyššímu soudu - vzor s výkladem 449 Kč
449 Kč
rtf16.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 6
Typ: OSTATNÍ VZORY, Podání
Dovoláním lze napadnout pouze rozhodnutí soudů odvolacích, tj. soudů vrchních nebo krajských, které rozhodovaly o odvolání soudů I. stupně. Vzor uvádí jako modelovou situaci dovolání k Nejvyššímu soudu ČR pro rozsudku Městského soudu v Praze. Výklad uvádí nezbytné náležitosti dovolání.

Formulář - Informovaný souhlas opatrovníka pacienta s omezenou svéprávností - vzor ke stažení 349 Kč
349 Kč
rtf6.12.2016, Mgr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, PhD.
Počet stran: 4
Typ: OSTATNÍ VZORY, Formulář
Vzor formuláře ke stažení Informovaný souhlas opatrovníka pacienta s omezenou svéprávností je vzorový formulář ke stažení. Stačí jej jen upravit pro potřeby konkrétního zdravotnického zařízení a můžete jej pak okamžitě použít v praxi. Vzor Informovaný souhlas opatrovníka pacienta s omezenou svéprávností je ke stažení po jeho zakoupení, například bankovním převodem nebo platební bránou GoPay. Platba i stažení vzoru jsou jednoduché a nezaberou Vám více než pár minut. Poté Vám vzor Informovaný souhlas nezletilého pacienta zašleme jako přílohu emailu. Využijte i další vzory smluv ke stažení, např. kupní smlouva, smlouva o dílo, pracovní smlouva, plná moc nebo nájemní smlouva - velký výběr garantovaných vzorů smluv s jistotou aktuálnosti.

Formulář pro informace před uzavřením smlouvy - timesharing 239 Kč
239 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jana Rejtarová
Počet stran: 2
Typ: OSTATNÍ VZORY, Formulář
Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek, pokud je taková smlouva uzavřena na období delší než 1 rok podle nařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby.

Formulář pro odstoupení od smlouvy - timesharing 149 Kč
149 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jana Rejtarová
Počet stran: 1
Typ: OSTATNÍ VZORY, Formulář
Formulář pro odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo jiné rekreační služby podle nařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 99 Kč
99 Kč
rtf28.4.2020, Mgr. Marika Kropíková
Počet stran: 3
Typ: Školství, Ostatní
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 27. 4. 2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „vyhláška o hodnocení“). Vyhláška o hodnocení byla vydána z důvodu změny organizace vyučování, které probíhalo ve větší části v období druhého pololetí školního roku 2019/2020 nestandardním způsobem z důvodu nařízení vlády k uzavření škol a školských zařízení. Kvůli tomu došlo k výraznému prohloubení rozdílů podmínek vzdělávání u jednotlivých žáků. MŠMT ve vyhlášce o hodnocení specifikuje, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru.

Individuální vzdělávací plán dítěte v mateřské škole 239 Kč
239 Kč
rtf13.1.2020, Bc. Lenka Polášková
Počet stran: 4
Typ: Školství, Ostatní
Vzor pro vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.

Informovaný souhlas pro svéprávného pacienta - vzor ke stažení 349 Kč
349 Kč
rtf6.12.2016, Mgr. Magda Vavrušková, JUDr. Jakub Vozáb, PhD.
Počet stran: 4
Typ: OSTATNÍ VZORY, Formulář
Vzor ke stažení Informovaný souhlas pro svéprávného pacienta je vzorový formulář ke stažení. Stačí jej jen upravit pro potřeby konkrétního zdravotnického zařízení a můžete jej pak okamžitě použít v praxi. Vzor Informovaný souhlas pro svéprávného pacienta je ke stažení po jeho zakoupení, například bankovním převodem nebo platební bránou GoPay. Platba i stažení vzoru jsou jednoduché a nezaberou Vám více než pár minut. Poté Vám vzor Informovaný souhlas pro svéprávného pacienta zašleme jako přílohu emailu. Využijte i další vzory smluv ke stažení, např. kupní smlouva, smlouva o dílo, pracovní smlouva, plná moc nebo nájemní smlouva - velký výběr garantovaných vzorů smluv s jistotou aktuálnosti.

Další stránky: 1 2 3 4 5 6